Wersja dokumentu z dnia 2011-01-21 08:51:46

Prawo

Mieszkańcy gminy miejskiej Kraków zamieszkali na terytorium Krakowa tworzą wspólnotę samorządową. Mieszkańcy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów gminy: Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta.

 

O ustroju gminy stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591)oraz uchwalany przez Radę Miasta - Statut Miasta Krakowa.

 

Rada podejmuje uchwały, które (za wyjątkiem przepisów szczególnych) zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w trybie dwóch czytań. Podjęcie bądź odrzucenie uchwały poprzedza określona ścieżka legislacyjna (od przygotowania projektu uchwały, poprzez opiniowanie go, wnoszenie poprawek i autopoprawek, dyskusji aż do głosowania). Podjęte uchwały są kierowane w trybie nadzoru do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Zbiór uchwał i rezolucji Rady Miasta Krakowa wszystkich kadencji.


Organem wykonawczym gminy miejskiej Kraków jest Prezydent Miasta. Prezydent reprezentuje gminę na zewnątrz i kieruje jej bieżącymi sprawami. Do jego zadań należy przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, określenie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowania mieniem komunalnym, wykonanie budżetu. rezydent podejmuje decyzje w formie zarządzeń, poleceń służbowych i pism okólnych, może także upoważnić swoich Zastępców oraz pracowników Magistratu do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej.

Zbiór zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa od roku 2003 Zbiór zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa od roku 1993.

 

 

O ustroju gminy stanowi jej statut. Pierwszy Statut Miasta Krakowa odrodzonego samorządu uchwalono w 1991 roku. Przez kolejne kadecje ulegał on zmianom i nowelizacjom, aż do postaci obecnie obowiązującego Statutu.

Zbiór zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa od roku 2003 Statut Miasta Krakowa.

 

 

 

 


 

 

Dzienniki Ustaw i Monitor Polski


 

Dzienniki Ustaw

 

Dzienniki Urzędowe Województwa Małopolskiego

 

Monitor Polski

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-16 15:02:06
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-09 15:21:26
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-02 10:35:07
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-19 10:00:36
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-12 07:58:35
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-10 15:00:16
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 14:32:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 12:21:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-12 11:58:10
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-12 11:57:13
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-12 11:56:16
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-10-05 07:34:31
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-07 13:51:57
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-10-06 07:47:57
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-05-05 14:23:11
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-31 14:20:59
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-01-18 13:14:39
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-01-18 13:12:07
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-01-21 08:57:55
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-01-21 08:51:46
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-01-21 08:36:30
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-01-20 16:06:25
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-09 07:59:15
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-12-23 08:14:06
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-12-10 12:01:35
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-12-10 11:58:44
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-12-10 11:57:30
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-12-10 11:55:47
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-12-10 09:37:40
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-12-10 09:32:24
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-12-10 09:27:46
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-12-10 09:24:02
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-12-10 08:18:26
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-12-10 07:51:45
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-12-10 07:51:39
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-01-26 14:30:21
WENDEL IWONA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-01-26 14:29:39
WENDEL IWONA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-01-26 14:28:43
WENDEL IWONA - REDAKCJA BIP
 Edycja