BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Informacja z działań PINB podjętych w związku z organizacją w Krakowie Światowych Dni Młodzieży

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki uprzejmie informuje, że od początku bieżącego roku prowadzi zintensyfikowane działania polegające przede wszystkim na przeprowadzaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych, stanu technicznego obiektów budowlanych związanych z obsługą osób odwiedzających Kraków z organizacją w Krakowie Światowych Dniami Młodzieży tj.:

 

1. Szkół i innych placówek oświatowych - około 200 kontroli;

 

2. Budynków hotelowych (hotele, pensjonaty, schroniska młodzieżowe – około 150 kontroli;

 

3. Budynków z innymi usługami hotelarskimi (hostele, apartamenty) - około 200 kontroli;

 

4. Budynków zlokalizowanych w rejonach i na trasach zmasowanej komunikacji pieszej oraz

wokół miejsc zgromadzeń pielgrzymów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów

zruderowanych i nie nadających się do remontu- ponad 700 kontroli;

 

5. Kontrole dróg, kładek, mostów, przepustów i przejść podziemnych – ponad 250 kontroli;

 

6. Kontrole stacji benzynowych i budów – ponad 750 kontroli.

 

7. Obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie parafii Kościoła Rzymskokatolickiego

– 107 kontroli

 

 

Podsumowując tutejszy organ nadzoru budowlanego od początku bieżącego roku do dnia 30.05.2016 r. przeprowadził w związku z organizacją w Krakowie Światowych Dni Młodzieży około 2400 kontroli obiektów budowlanych i budów.

 

 

Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki na bieżąco przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ich obowiązkach, wynikającychz ustawy Prawo budowlane. Przykładem na skuteczność powyżej przywołanych działań prewencyjnych tut. organu nadzoru budowlanego są przeprowadzone dobrowolnie przez właścicieli obiektów budowlanych rozbiórki, zruderowanych mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, budynków np. usytuowanych na trasie przejścia pielgrzymów w rejonie ul. Wielickiej w Krakowie.