BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA:

 

Remont zabytkowego ogrodzenia i bramy wjazdowej Dworu Biskupów Krakowskich - przetarg nieograniczony 1/PN/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki do SIWZ - 1-6

załącznik do SIWZ - 7

przedmiar robót- 8

projekt budowlany cz 1 - 9

projekt budowlany cz 2 - 9

program prac konserwatorskich - 10

pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytktó i Pozwolenie na budowę 11-12

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA:

 

Przetarg nieograniczony na ocieplenie ścian zewnętrznych Klubu Kultury "Chełm":

 

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki do SIWZ

uproszczony projekt

przedmiar robót

opinia konserwatora

wzór umowy

wyjaśnienie treści SIWZ

informacja

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

przetarg nieograniczony nr 1/PN/2016 -kontynuacja wykonania izolacji pionowej przeciwwilogociowej ścian fundamentowych Oficyny Wschodndniej - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

przetarg nieograniczony nr 1/PN/2015 - wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej scian fundamentowych Oficyny Wschodniej - I etap

 

przetarg nieograniczony mr 1/PN/2016 - kontynuacja wykonania izolacji pionowej przeciwwilogociowej ścian fundamentowych Oficyny Wschodniej

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-07-06 11:55:11
PAULINA PRANICA
 Edycja
2017-06-23 14:00:51
PAULINA PRANICA
 Edycja
2017-06-20 09:08:11
PAULINA PRANICA
 Edycja
2017-06-20 09:06:42
PAULINA PRANICA
 Edycja
2017-06-02 15:44:38
PAULINA PRANICA
 Edycja
2017-06-02 15:43:55
PAULINA PRANICA
 Edycja
2017-06-02 15:40:24
PAULINA PRANICA
 Edycja
2017-06-02 15:38:26
PAULINA PRANICA
 Edycja
2017-06-02 15:36:25
PAULINA PRANICA
 Edycja
2017-06-02 15:31:46
PAULINA PRANICA
 Edycja