Dokument archiwalny

Porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa, a Małopolską Organizacją Turystyczną.

 

W dniu 23 maja 2016 r. zostało podpisanie Porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa, a Małopolską Organizacją Turystyczną. Na podstawie tej umowy MOT będzie prowadził badania ruchu turystycznego w Krakowie w 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszego wydarzenia tego roku, jakim są Światowe Dni Młodzieży.

Umowa o współpracy obejmuje takie zagadnienia jak: badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2016, badania ankietowe uczestników Światowych Dni Młodzieży, badanie wpływu ekonomicznego turystyki na gospodarkę Krakowa oraz badanie wpływu ŚDM na gospodarkę Krakowa.

Celem planowanych badań jest pozyskanie istotnych dla miasta danych, takich jak: liczba turystów, zarówno zwiedzających Kraków jak i uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży, struktura wiekowa i narodowa turystów i pielgrzymów, formuła przyjazdu, wielkość i struktura ich wydatków, ocena atrakcyjności miasta, deklaracja powrotu i polecenie znajomym, największe atrakcje miasta oraz najbardziej interesujące miejsca w Małopolsce oraz wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa. W kontekście ŚDM będą badane takie zagadnienia jak ocena organizacji wydarzenia oraz jego wpływ na gospodarkę Krakowa.

Wstępne, skrócone wyniki badań będą znane jesienią 2016 roku. Pełna wersja raportów przygotowana zostanie w połowie 2017 roku.