BIP MJO - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
Wersja dokumentu z dnia 2013-09-17 18:38:58

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie w roku 2013 w ramach projektu „Festiwal Zawodów 2014” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich gimnazjów.

Postępowanie nr 271-01/2013

- ogłoszenie o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych nr 346110 - 2013

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Termin składania ofert: 02.09.2013 r. godz. 17:00

- Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych nr 350252 - 2013

- Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

17.09.2013 r.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 1, 2, 4-7, 9, 11-13, 15-20) oraz o unieważnieniu postępowania (cz. 3, 8, 10, 14)

 


 

Przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie w roku 2012 w ramach projektu „Targi Edukacyjne – Mundial Zawodów 2012” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich gimnazjów.

Postępowanie nr 271-02/2012

- ogłoszenie o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych nr 209343 - 2012

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Termin składania ofert: 08.10.2012 r. godz. 16:30

05.10.2012 r. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1


10.10.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1,3,4,5,8,9,10,11

15.10.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2, 6, 7

__________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie w roku 2012 w ramach projektu „Targi Edukacyjne – Mundial Zawodów 2012” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich gimnazjów

Postępowanie nr 271-01/2012

- ogłoszenie o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych nr 347136 - 2012

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Termin składania ofert: 21.09.2012 r. godz. 14:00


Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

Zmiana ogłoszenia - ogłoszenie BZP nr 354228-2012


Zmiana terminu składania ofert: 24.09.2012 r., godz. 17:3002.10.2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania w zakresie częsci nr 1, 10, 11, 18, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 36

05.10.2012 Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej ofertyw zakresie częsci nr 23 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2013-09-17 18:38:58
TERESA KALINKA
 Edycja
2013-08-29 17:37:50
TERESA KALINKA
 Edycja
2013-08-27 17:44:33
TERESA KALINKA
 Edycja
2012-10-15 17:54:59
TERESA KALINKA
 Edycja
2012-10-10 18:33:05
TERESA KALINKA
 Edycja
2012-10-05 17:57:05
TERESA KALINKA
 Edycja
2012-10-05 17:55:06
TERESA KALINKA
 Edycja
2012-10-02 09:13:45
TERESA KALINKA
 Edycja
2012-10-02 08:45:41
TERESA KALINKA
 Edycja
2012-09-19 08:14:41
TERESA KALINKA
 Edycja
2012-09-13 16:39:15
TERESA KALINKA
 Edycja
2012-04-17 16:45:18
TERESA KALINKA
 Edycja
2012-04-13 13:57:50
TERESA KALINKA
 Edycja
2012-04-13 13:55:06
TERESA KALINKA
 Edycja
2012-04-13 13:35:49
TERESA KALINKA
 Edycja
2012-04-13 13:26:32
TERESA KALINKA
 Edycja
2012-03-23 17:00:47
TERESA KALINKA
 Edycja
2011-03-03 14:00:24
TERESA KALINKA
 Edycja
2011-02-18 11:35:26
TERESA KALINKA
 Edycja
2011-02-14 14:18:43
TERESA KALINKA
 Edycja
2011-01-07 14:47:34
TERESA KALINKA
 Edycja
2011-01-07 14:45:35
TERESA KALINKA
 Edycja
2011-01-07 14:44:12
TERESA KALINKA
 Edycja
2011-01-07 14:42:36
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-06-08 08:13:59
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-04-29 11:22:09
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-04-29 11:21:11
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-04-29 11:19:23
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-04-29 11:17:08
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-04-29 10:43:36
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-04-29 10:39:12
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-02-19 11:04:33
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-02-18 13:57:42
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-02-18 13:55:44
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-02-18 13:52:31
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-02-18 13:48:16
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-02-18 13:44:26
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-02-18 13:42:05
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-02-18 13:37:39
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-01-22 10:56:22
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-01-21 14:21:19
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-01-21 14:20:44
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-01-14 15:54:46
TERESA KALINKA
 Edycja
2010-01-14 15:53:22
TERESA KALINKA
 Edycja
2009-12-10 12:10:19
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-12-08 15:59:10
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-11-20 08:42:45
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-11-18 15:38:45
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-11-18 15:37:30
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-11-17 14:56:40
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-11-17 14:56:03
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-11-09 11:41:56
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-11-09 11:40:41
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-11-04 09:23:51
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-11-02 10:22:27
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-10-28 07:54:29
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-10-26 08:50:40
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-10-26 08:49:53
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-10-12 07:54:13
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-10-12 07:52:22
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-09-30 15:38:48
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-09-23 21:09:33
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-09-23 21:04:52
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-09-23 21:02:51
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-09-23 18:58:27
KALINKA TERESA
 Edycja
2009-09-23 18:40:53
KALINKA TERESA
 Publikacja