BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
Wersja dokumentu z dnia 2014-06-12 12:41:09

Budżet i mienie

Mienie

Siedziba poradni

Poradnia znajduje się w kamienicy przy ul. Św. Gertrudy 2 w Krakowie

Powierzchnia użytkowa

267 m2

Siedziba poradni składa się z dwóch części znajdujących się na parterze części frontowej budynku.pomieszczenia znajdują się po dwóch stronach sieni.

 

Ogólny opis

8 gabinetów specjalistycznych, gabinet dyrektora, sekretariat, pokój księgowości. Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny, urządzenia do obsługi sekretariatu.Obiekt monitorowany wewnątrz i na zewnątrz.

 

Budżet

Budżet

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi jest jednostką budżetową samobilansującą. Budżet przydzielony jest jednostkom na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa. Obsługę finansowo - ksiegową prowadzi dział ksiegowości. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy jednostki. Dyrektor poradni   dysponuje  środkami określonymi w planie finansowym.

 Plan dochodów i wydatków poradni w 2014 roku

Rodzaj wydatków

Kwota

Wynagrodzenia osobowe pracowników

890 200 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

65 600 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

150 000 zł

Składki na fundusz pracy

18 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

5 400 zł

Zakup pomocy dydaktycznych ,książek

1 000 zł

Zakup energii

45 500 zł w tym

woda                                                               1 500 zł

energia elektryczna                                    44 000 zł

Zakup usług

28 900 zł w tym

telefon                                                           6 000 zł

remonty                                                         8 400 zł

Usługi pocztowe , informatyczne

monitoring  i inne                                                14 500 zł

Odpis na ZFŚS

62 200 zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- odpady komunalne

1 000 zł

Wydatki ogółem

1 267 800 zł

 Wydzielony rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej

 

    Dochody

Najem sal ,pomieszczeń poradni              14 000 zł

    Rozchody

14000 w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia               2 000 zł

Zakup pomocy dydaktycznych                    1 000 zł

Zakup energii                                                  1 000 zł

Zakup usług pozostałych (remonty)           3 200 zł

Umowy zlecenie ZUS i inne                          6 800 zł

Nr konta wydzielonego

Rachunku dochodów sjb

Bank Pekao S.A.

18 1240 6292 1111 0010 3695 5970

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-04 14:37:18
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2020-04-22 11:21:36
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2020-04-21 12:07:13
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2020-01-29 13:14:19
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2020-01-29 13:13:48
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2020-01-29 13:13:00
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2020-01-27 15:45:34
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2020-01-22 14:30:36
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2019-05-10 14:00:55
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2018-06-05 16:48:52
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2018-05-29 11:17:19
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2018-05-29 09:33:59
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2018-05-29 09:32:41
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2018-05-29 09:30:19
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2017-12-04 08:26:57
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2017-12-04 08:23:37
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2017-04-14 08:55:12
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2016-05-06 09:12:29
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2016-03-17 10:51:56
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2016-03-17 10:50:06
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2016-03-17 10:41:16
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2016-03-17 10:39:12
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2016-03-17 10:35:57
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2016-03-17 10:29:49
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2015-05-19 15:07:48
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2014-06-12 12:46:21
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2014-06-12 12:41:09
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2014-06-12 12:39:31
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2014-06-12 12:36:10
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2014-06-12 12:33:43
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2014-06-12 12:29:42
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2014-06-12 12:26:59
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2014-06-12 12:24:46
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2014-06-12 12:24:01
SYLWIA MIKULSKA
 Edycja
2014-05-28 10:33:27
SYLWIA MIKULSKA
 Publikacja