Karta usługi SO-10 Świadczenie wychowawcze

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wniosek Rodzina 500+


 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy Emp@tia

Nazwa usługi na Emp@tii:

Świadczenie wychowawcze (Program "Rodzina 500+")


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie