Dokument archiwalny


STRZELNICA - SIKORNIK – Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

  1. Zarządzenie Nr 3346/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica - Sikornik" (Druk nr 895):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 3106/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica - Sikornik":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 3105/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica - Sikornik":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 2415/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica - Sikornik" i rozpoznania pism w zakresie nie stanowiącym uwag:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(5) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 1244/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica - Sikornik" i rozpoznania pism w zakresie nie stanowiącym uwag:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(4) (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 2445/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica - Sikornik":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(3) (wyłączona jawność)*


 7. Zarządzenie Nr 2773/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2406/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica - Sikornik":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 8. Zarządzenie Nr 2406/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica - Sikornik":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 9. Zarządzenie Nr 180/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica - Sikornik":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 10. Zarządzenie Nr 837/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica - Sikornik":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu


 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-10 13:22:36
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2019-12-11 10:22:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-21 11:26:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-01 08:38:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-29 11:46:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-14 12:23:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-03 13:43:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-09-25 11:32:04
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-06-05 11:01:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-25 15:28:58
TOMASZ GDULA
 Edycja