Dokument archiwalny

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa - III edycja - 2016 rok

 

 

Budżet Obywatelski jest narzędziem umożliwiającym mieszkańcom współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Zgłaszając projekty dotyczące lokalnych potrzeb i biorąc udział w głosowaniu, każdy mieszkaniec Krakowa może mieć wpływ na rozwój swojej dzielnicy i całego miasta.

 

Kampania informacyjno-promocyjna została podzielona na dwa etapy.

 

I tura kampanii była realizowana w terminie 1-31 marca 2016 r.

Głównym celem prowadzonych działań było zachęcenie mieszkańców Krakowa do tworzenia swoich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym.

 

II tura kampanii będzie realizowana w terminie 1-30 czerwca 2016 r.

Na tym etapie mieszkańcy Krakowa byli zachęcani do brania udziału w głosowaniu na wybrane projekty.

 

 

I etap

Zgłoś projekt, to się opłaca!

1-31 marca 2016

 

 

CEL KAMPANII

Głównym celem było utrzymanie wysokiej liczby składanych wniosków, porównywalnej do uzyskanej w poprzednich edycjach.

- złożono 215 wniosków na projekty ogólnomiejskie

- złożono 396 wniosków na projekty dzielnicowe

- w sumie 611 wniosków

 

KONCEPCJA KREATYWNA

W projektach wykorzystane zostały ikony symbolizujące różne formy przestrzeni miejskiej. Ikony te pochodzą bezpośrednio z platformy internetowej, na której odbędzie się głosowanie. W pierwszej odsłonie kampanii pojawia się znany już symbol megafonu, nawiązujący do decydowania, zabierania głosu, artykułowania swoich potrzeb oraz do kreacji z dwóch poprzednich edycji kampanii.

 

REALIZACJA

1. Konferencja Prasowa w Urzędzie Miasta Krakowa z udziałem Pana Andrzeja Kuliga - Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pana Bogusława Kośmidera, Zastępcy Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Pana Mateusza Płoskonki oraz Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki Pana Rafała Perłowskiego – 29 lutego

 

2. Punkt Obywatelski - obandowane stoisko konsultacyjne w przestrzeni galerii handlowych.

W Punktach Obywatelskich konsultacje przeprowadzali pracownicy UMK oraz MJO. Konsultanci odpowiadali na pytania mieszkańców, przedstawiali ideę Budżetu Obywatelskiego oraz pomagali wypełnić wnioski. Godziny otwarcia 12.00-20.00:

- 01-07 marca 2016 - M1

- 07-13 marca 2016 – Bonarka

- 14-20 marca 2016 - Bronowice

 

Szacunkowa liczba osób, która odwiedziła wszystkie trzy Punkty Obywatelskie:

- ok. 1400 osób odwiedziło stoiska, zabrało ulotkę lub gadżet,

- ok. 420 osób konsultowało swój projekt lub podjęło rozmowę z przedstawicielami UMK i MJO.

 

Dodatkową atrakcją w Punktach Obywatelskich były animacje, które odbyły się 6, 7, 13 i 20 marca. Mieszkańcy mogli zrobić sobie zdjęcie w fotobudce, a smok i lajkonik zachęcali do składania projektów rozdając gadżety.

 

3. Spot LED na Tauron Arena Kraków – 1 marca

 

4. Briefing w Galerii Bonarka przy Punkcie Obywatelskim z udziałem Pana Andrzeja Kuliga - Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa oraz Pana Bogusława Kośmidera - Przewodniczącego RMK – 7 marca

 

5. Citylight – 100 lokalizacji – 15-31 marca

 

6. Spoty na ekranach LED - 22 ekrany - 7-13 marca

 

7. Spot reklamowy emitowany w telewizji autobusowej Bus-TV – 200 autobusów, 2 spoty – 6-31 marca

 

8. Plansze reklamowe w automatach KKM – 65 automatów – 3-31 marca

 

9. Plakat A3 – 1800 szt. – kolportaż Dzielnice, MJO, UMK

 

10. Plakat A4 – 1400 szt. – kolportaż Dzielnice

 

11. Ulotki miejskie - kolportaż w budynkach UMK, Radach Dzielnic, Punktach Obywatelskich, samorządowych placówkach edukacyjnych etc. – 100 000 szt. – od 1 marca

 

12. Gadżety:

- kostki Rubika – 100 szt.

- koszulki – 100 szt.

- długopisy – 3000 szt.

- krówki promocyjne – 6000 szt.

 

13. Dwutygodnik Miejski Kraków.pl - 2 marca 2016 - reklama 1/3, 16 marca 2016 - reklama full page, artykuł, wywiad

 

14. Reklama prasowa w Tygodniku Nowohuckim – full page – 11 marca

 

15. Spoty reklamowe w Radiu Kraków – 7-21 marca

 

16. Banner stały na stronie Krakow.Wyborcza.pl – 7-13 marca

 

17. Bannery stałe na stronach miejskich jednostek organizacyjnych (KBF, ZIKiT, ZIS, ZBK, ZZM, MOPS) – 23 lutego – 30 czerwca

 

18. Bannery stałe na stronach Rad Dzielnic – 23 lutego – 30 czerwca

 

19. Magiczny Kraków - działania informacyjno-promocyjne na stronie głównej www.krakow.pl oraz w specjalnej zakładce poświęconej kampanii www.budzet.krakow.pl + 2 x banner reklamowy na stronie głównej (jedynka) oraz w sekcji polecamy – 1 marca – 30 czerwca

 

20. Działania informacyjne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w specjalnym dziale poświęconym BO + banner reklamowy – 1 marca – 30 czerwca

 

21. Bieżąca działalność w Telewizji internetowej Kraków.pl – 1 marca – 30 czerwca

 

22. Newsletter biuletynu Kraków.pl – 1 marca – 30 czerwca

 

23. Działania informacyjno-promocyjne na profilach Budżet Obywatelski Miasta Krakowa, Kraków.pl, Miejskie Centrum Dialogu, Rada Miasta Krakowa – 1 marca – 30 czerwca

 

24. Reklama w aktualnościach typu sponsoring na portalu Facebook - promocja profilu Budżet Obywatelski Miasta Krakowa - 7-31 marca 2016 – liczba fanów zwiększyła się w tym okresie o 1600

 

25. W ramach konsultacji społecznych i akcji promocyjnej zorganizowane zostały trzy eventy, dzięki którym mieszkańcy mogli zapoznać się z ideą budżetu obywatelskiego oraz skonsultować swoje projekty z przedstawicielami UMK oraz MJO.

- 16 marca – „Maraton Projektów” w Miejskim Centrum Dialogu – ilość uczestników ok. 14

- 21 marca – „Wielka-Noc Projektów” w MOWIS – ilość uczestników ok. 10

- 30 marca – „Projekt/Meta/Cricoteka” w Cricotece – ilość uczestników ok. 21

 

26. 1 kwietnia odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dotychczasową kampanię promocyjną, przedstawiono także liczbę zgłoszonych wniosków na realizację projektów.

 

 

W okresie od 29 lutego do 4 kwietnia ukazało się:

- 46 informacji prasowych

- 61 informacji w internecie

- 16 informacji w telewizji i w radiu

 

 

Za opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii odpowiadała agencja Adheads Sp. z o.o., a za realizację (zakup mediów) Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o.

 

 

II etap

Głosuj, to się opłaca!

1-30 czerwca 2016

 

CEL KAMPANII

Głównym celem był wzrost liczby głosujących oraz świadomości mieszkańców na temat Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. W głosowaniu wzięło udział blisko 45 000 osób, podobnie jak w zeszłorocznym głosowaniu.

 

KONCEPCJA KREATYWNA

W projektach wykorzystane zostały ikony symbolizujące różne formy przestrzeni miejskiej. Ikony te pochodzą bezpośrednio z platformy internetowej, na której odbyło się głosowanie. Istotną zmianą porównaniu z koncepcjami graficznymi z poprzednich edycji jest zamiana urny do głosowania na tablet – głosowanie wyłącznie przez internet.

 

REALIZACJA

1. Dzień Otwarty Magistratu – w namiocie stanowiącym Punkt Obywatelski, mieszkańcy mogli dowiedzieć się więcej na temat tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego (wyświetlany był film instruktażowy, rozdawane były materiały informacyjne). Tego dnia odbyła się także inauguracja plenerowej wystawy zdjęć projektów zrealizowanych w ramach I i II edycji Budżetu Obywatelskiego – 5 czerwca

 

2. Briefing w Bonarka City Center przy Punkcie Obywatelskim z udziałem Pana Andrzeja Kuliga –Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa oraz Pana Bogusława Kośmidera - Przewodniczącego RMK) – 20 czerwca

 

3. Punkt Obywatelski – obandowane stoisko konsultacyjne w przestrzeni galerii handlowych. Pracowali w nim urzędnicy miejscy oraz konsultanci, których zadaniem było udzielanie mieszkańcom informacji w zakresie głosowania:

- 18-23 czerwca – Galeria Bronowice

- 18-30 czerwca – Bonarka City Center

- 24-30 czerwca – Centrum Handlowe M1

- 24-30 czerwca – Galeria Kazimierz

 

Animacje dla mieszkańców – aktywności przy Punkcie Obywatelskim

- 19 czerwca – Galeria Bronowice

- 25 czerwca – Centrum Handlowe M1

- 26 czerwca – Bonarka City Center

 

4. Mobilny Punkt Obywatelski – „Obywatelska Nyska” – specjalnie przygotowany samochód

(w barwach BO) codziennie odwiedził inny rejon Krakowa (wg ustalonego planu, uwzględniając duże imprezy plenerowe oraz szkoły), a animatorzy zachęcali do oddania głosu – 18-30 czerwca

 

5. Plenerowa wystawa zdjęć – krakowianie zobaczyli różnorodne zadania, o których powstaniu

w poprzednich latach zdecydowali sami mieszkańcy

- 05-11 czerwca – Plac Wszystkich Świętych, przy Pawilonie Wyspiańskiego

- 12-20 czerwca – Rynek Podgórski

- 21-30 czerwca – Aleja Róż

 

6. Punkty do głosowania – wsparcie punktów do głosowania (ok. 150) zlokalizowanych w miejskich instytucjach poprzez dystrybucję plakatów, ulotek, gadżetów

 

7. Citylight – 100 lokalizacji – 15-30 czerwca

 

8. Spoty na ekranach LED - 18 ekranów - 24-30 czerwca

 

9. LED Tauron Arena Kraków – 24 czerwca

 

10. Spot reklamowy emitowany w telewizji autobusowej Bus-TV – 200 pojazdów – 6-30 czerwca

 

11. Spot reklamowy w Tram-TV – 92 pojazdy – 17-30 czerwca

 

12. Plansze reklamowe w automatach KKM – 65 automatów – 6-30 czerwca

 

13. Branding tramwaju MPK Bombardier NTG6 – 9 maja – 30 czerwca

 

14. Branding 5 autobusów MPK – reklama full back – 1-30 czerwca

 

15. Plakaty A3 dla Dzielnic – 9000 szt.

 

16. Plakaty A4 dla Dzielnic – 1800 szt.

 

17. Wizytówki z QR i linkiem do głosowania – 25 000 szt.

 

18. Ulotki miejskie - kolportaż w formie rozesłania druków bezadresowych do gospodarstw domowych na terenie Krakowa – 315 000 szt. – 18-26 czerwca

 

19. Ulotki miejskie - kolportaż w budynkach UMK, miejskich instytucjach kultury, Radach Dzielnic, Punktach Obywatelskich etc. – 50 000 szt. – 1-30 czerwca

 

20. Reklama prasowa w lokalnym wydaniu Faktu – 17, 24, 27 czerwca

 

21. Reklama prasowa w Tygodniku Nowohuckim – 17 czerwca

 

22. Reklama prasowa w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej – 21 czerwca

 

23. Reklama prasowa w Dwutygodniku Miejskim Kraków.pl – 8 i 22 czerwca

 

24. Reklama prasowa w gazetkach dzielnicowych

 

25. Reklama stała na portalu Onet.pl w serwisie Wiadomości regionalne Kraków – 18-24 czerwca

 

26. Mailing regionalny do użytkowników poczty Wp.pl – 20 czerwca

 

27. Wideboard na stronie Krakow.Wyborcza.pl – 18-30 czerwca

 

28. Reklama stała na portalu LoveKraków.pl w formie tło portalu i banner – strona główna i podstrony – 23-30 czerwca

 

29. Animowany film instruktażowo-promocyjny – social media, media miejskie – 1-30 czerwca

 

30. Banner stały na stronach Rad Dzielnic – 1-30 czerwca

 

31. Bannery stałe na stronach miejskich jednostek organizacyjnych (ZIKiT, ZIS, ZBK, ZZM, MOPS) – 1-30 czerwca

 

32. Działania informacyjno-promocyjne na stronie Magiczny Kraków - specjalna zakładka poświęcona kampanii www.budzet.krakow.pl – 1-30 czerwca

 

33. Newsletter biuletynu Kraków.pl – 1-30 czerwca

 

34. Działania informacyjno-promocyjne na profilach Budżet Obywatelski Miasta Krakowa, Kraków.pl, Dialog Społeczny w Krakowie – 1-30 czerwca

 

35. Reklama w aktualnościach na portalu Facebook, promocja postów na profilu Budżet Obywatelski Miasta Krakowa – 1-30 czerwca

 

36. Generator ulotek – każdy z wnioskodawców mógł wygenerować na platformie do głosowania plik do wykorzystania w sieci lub do wydrukowania w postaci ulotki lub plakatu

 

37. Filmy promocyjne ze znanymi mieszkańcami Krakowa wykorzystane w mediach społecznościowych i mediach miejskich

 

 

W trakcie kampanii pojawiło się 606 informacji medialnych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Krakowa, najwięcej w prasie oraz internecie.

 

 

Za opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii odpowiadała agencja Adheads Sp. z o.o., a za realizację (zakup mediów) Firma Projektowo-Reklamowa Niedzielski.