UCHWAŁY RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE

7 kadencja - 2016 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXIX/2016 15-12-2016 XXIX/283/16 opinii dotyczącej możliwości zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu przy ulicy Fatimskiej 8 pod stację bazową telefonii komórkowej uchwała
XXIX/2016 15-12-2016 XXIX/282/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XXIX/2016 15-12-2016 XXIX/281/16 opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC w sklepie spożywczo-przemysłowym zlokalizowanym na os. Kazimierzowskm 30 w Krakowie uchwała
XXIX/2016 15-12-2016 XXIX/280/16 podjęcia konstruktywnych działań zmierzających do poprawy jakości wody w rzece Dłubni, potoku Młynówka i wodzie Zalewu Nowohuckiego oraz zadbanie o czystości koryta Dłubni i Młynówki uchwała
XXVIII/2016 24-11-2016 XXVIII/279/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XXVIII/2016 24-11-2016 XXVIII/278/16 podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" na 2016 uchwała
XXVIII/2016 24-11-2016 XXVIII/277/16 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o montaż 4 fontann pływających na wodzie Zalewu Nowohuckiego uchwała
XXVII/2016 27-10-2016 XXVII/276/16 podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" na 2016 uchwała
XXVII/2016 27-10-2016 XXVII/275/16 wniosku do Prezydenta dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego rezygnacji z zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016-2017 uchwała
XXVII/2016 27-10-2016 XXVII/274/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XXVII/2016 27-10-2016 XXVII/273/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 uchwała
XXVII/2016 27-10-2016 XXVII/272/16 zmian w składzie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego pn. "Bezpieczny Kraków" uchwała
XXVII/2016 27-10-2016 XXVII/271/16 wskazania lokalizacji kontenerowych szaletów miejskich na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXVII/2016 27-10-2016 XXVII/270/16 proponowanego poziomu limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/269/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/268/16 wniosku do Prezydenta dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zmiany realizatora zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016-2017 uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/267/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/266/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/265/16 podziału środków finansowych przeznaczonych na "Obsługę Dzielnic" na rok 2017 uchwała  załącznik1
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/264/16 zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/263/16 zmian w składzie Komisji Edukacji i Kultury uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/262/16 zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/261/16 zmian w składzie Komisji ds. Seniorów uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/260/16 zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/259/16 zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/258/16 zmian w składzie Komisji Budżetu Obywatelskiego uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/257/16 zmian w składzie Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/256/16 zmian w składzie Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/255/16 opinii do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. wraz z budową dwupoziomowego łącznika komunikacyjnego z istniejącym budynkiem szpitala, budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania "Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz  Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci", na działkach nr 3/8, 3/9 obr.8 Nowa Huta na os. Złotej Jesieni 1 w Krakowie" uchwała
XXVI/2016 29-09-2016 XXVI/254/16 opinii do wniosku o ustalenie inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, w ramach zadania "Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci", na działce nr 3/9 obr.8 Nowa Huta na os. Złotej Jesieni 1 w Krakowie" uchwała
XXV/2016 25-08-2016 XXV/253/16 zmian w podziale środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" uchwała
XXV/2016 25-08-2016 XXV/252/16 wniosku do ZIKiT w Krakowie o przywrócenie linii autobusowej 501 na poprzednią trasę tj. do przystanku końcowego Kombinat przez teren Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXV/2016 25-08-2016 XXV/251/16 ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz zasad jego używania i wykorzystywania [STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY NR XXV/251/16 W ZAKRESIE UREGULOWAŃ ZAWARTYCH W PRZEPISIE §2 i §3 - PISMO ZNAK BR-03.1511.1.16.2016 Z DNIA 22.09.2016] uchwała  załącznik1
XXV/2016 25-08-2016 XXV/250/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 uchwała
XXV/2016 25-08-2016 XXV/249/16 opinii projektu oświetlenia dla ul. Stadionowej i os. Wysokiego w Krakowie uchwała
XXV/2016 25-08-2016 XXV/248/16 opinii dotyczącego bezprzetargowego zbycia działki nr 145/112 o pow. 0,1049 ha, położonej w obrębie 8 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Okulickiego w Krakowie uchwała
XXV/2016 25-08-2016 XXV/247/16 wniosku do Prezydenta dotyczącego wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015-2017   uchwała
XXV/2016 25-08-2016 XXV/246/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XXV/2016 25-08-2016 XXV/245/16 opinii projektu budowlanego modernizacji układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie uchwała
XXV/2016 25-08-2016 XXV/244/16 opinii dotyczącej możliwości zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Ośrodka położonego przy ulicy Makuszyńskiego 19A w Krakowie pod stacją bazową telefonii komórkowej z firmą T-Mobile S.A. uchwała
XXV/2016 25-08-2016 XXV/243/16 opinii dotyczącej przekazania i ustanowienia prawa trwałego zarządu - Skwer II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - z ZIKiT-u na ZZM w Krakowie uchwała
XXV/2016 25-08-2016 XXV/242/16 ustanowienia prawa użytkowania do dn. 20.01.2035 r. na rzecz Uczelni Jańskiego z siedzibą w Łomży na nieruchomości położonej na   os. Niepodległości 19, stanowiącej zabudowaną działkę nr 73 obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta uchwała
XXIV/2016 07-07-2016 XXIV/241/16 ostatecznego wykazu zadań w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała  załącznik1
XXIV/2016 07-07-2016 XXIV/240/16 wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XVI Bieńczyce działek nr: 51/4, 51/5, 67/1 obręb 7 j. ew. Nowa Huta i działek 83/9, 223/12 obręb 8 j. ew. Nowa Huta uchwała
XXIV/2016 07-07-2016 XXIV/239/16 opinii lokalizacji szaletu miejskiego na terenie Dzielnicy XVI uchwała
XXIV/2016 07-07-2016 XXIV/238/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV/2016 07-07-2016 XXIV/237/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV/2016 07-07-2016 XXIV/236/16 wyboru przewodniczącego Komisji ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXIII/2016 23-06-2016 XXIII/235/16 powołania Komisji ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi z terenu działania Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXIII/2016 23-06-2016 XXIII/234/16 wniosków do Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zmian zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016-2017 uchwała
XXIII/2016 23-06-2016 XXIII/233/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 uchwała
XXII/2016 19-05-2016 XXII/232/16 wniosku do Prezydenta dotyczącego wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016-2017 uchwała
XXII/2016 19-05-2016 XXII/231/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 uchwała
XXII/2016 19-05-2016 XXII/230/16 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała  załącznik1
XXII/2016 19-05-2016 XXII/229/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII/2016 19-05-2016 XXII/228/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII/2016 19-05-2016 XXII/227/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII/2016 19-05-2016 XXII/226/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII/2016 19-05-2016 XXII/225/16 opinii dotyczącej możliwości zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu przy ulicy Makuszyńskiego 19A pod stację bazową telefonii komórkowej uchwała
XXII/2016 19-05-2016 XXII/224/16 opinii dotyczącej możliwości wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC uchwała
XXI/2016 28-04-2016 XXI/223/16 wniosków do Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zmian zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015-2018 uchwała
XXI/2016 28-04-2016 XXI/222/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 uchwała
XXI/2016 28-04-2016 XXI/221/16 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za rok 2015 uchwała  załącznik1  załącznik2
XXI/2016 28-04-2016 XXI/220/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XXI/2016 28-04-2016 XXI/219/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XXI/2016 28-04-2016 XXI/218/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XXI/2016 28-04-2016 XXI/217/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/216/16 opinii dotyczącej przekazania i ustanowienia prawa trwałego zarządu obszaru Zalew nad Dłubnią uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/215/16 wniosku o nadanie imienia dla Przedszkola Nr 116 uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/214/16 wniosków do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zmian zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015-2017 uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/213/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/212/16 zmiany podziału środków finansowych „Obsługa Dzielnic” uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/211/16 opinii do wniosku o ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami, z dwoma garażami podziemnymi oraz z infrastrukturą techniczną wraz z budową zjazdu przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie” uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/210/16 opinii do projektu budowlanego miejsc postojowych dla inwestycji pn.: „Budowa miejsc postojowych przy ul. G. Pokrzywki na działce nr 277/5 obr. 7 Nowa Huta” uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/209/16 opinii najmu lokalu mieszkalnego uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/208/16 opinii najmu lokalu mieszkalnego uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/207/16 opinii najmu lokalu mieszkalnego uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/206/16 opinii dotyczącej dalszego prowadzenia działalności gospodarczej pn. „Zapiekanki z pieca” w os. Strusia 1 uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/205/16 zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/204/16 zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/203/16 zmiany uchwały Nr V/40/15 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego uchwała
XX/2016 31-03-2016 XX/202/16 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XIX/2016 25-02-2016 XIX/201/16 zmiany podziału środków finansowych „Obsługa Dzielnic” uchwała
XIX/2016 25-02-2016 XIX/200/16 wniosków do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zmian zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015-2017 uchwała
XIX/2016 25-02-2016 XIX/199/16 opinii najmu lokalu mieszkalnego uchwała
XIX/2016 25-02-2016 XIX/198/16 opinii najmu lokalu mieszkalnego uchwała
XIX/2016 25-02-2016 XIX/197/16 opinii najmu lokalu mieszkalnego uchwała
XIX/2016 25-02-2016 XIX/196/16 opinii najmu lokalu mieszkalnego uchwała
XIX/2016 25-02-2016 XIX/195/16 zmian w składzie Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XIX/2016 25-02-2016 XIX/194/16 likwidacji chodnika uchwała
XIX/2016 25-02-2016 XIX/193/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 uchwała
XIX/2016 25-02-2016 XIX/192/16 opinii najmu lokalu mieszkalnego uchwała
XIX/2016 25-02-2016 XIX/191/16 opinii najmu lokalu mieszkalnego uchwała
XIX/2016 25-02-2016 XIX/190/16 opinii najmu lokalu mieszkalnego uchwała
XIX/2016 25-02-2016 XIX/189/16 opinii najmu lokalu mieszkalnego uchwała
XIX/2016 25-02-2016 XIX/188/16 opinii do projektu budowy pochylni, schodów terenowych oraz fragmentu chodnika na działce nr 298 obr. 8 przy ul. Okulickiego w Krakowie uchwała
XVIII/2016 28-01-2016 XVIII/187/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XVIII/2016 28-01-2016 XVIII/186/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XVIII/2016 28-01-2016 XVIII/185/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XVIII/2016 28-01-2016 XVIII/184/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XVIII/2016 28-01-2016 XVIII/183/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XVIII/2016 28-01-2016 XVIII/182/16 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XVIII/2016 28-01-2016 XVIII/181/16 uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka” uchwała
XVIII/2016 28-01-2016 XVIII/180/16 opinii nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 117 w Krakowie uchwała
XVIII/2016 28-01-2016 XVIII/179/16 zmiany podziału środków finansowych „Obsługa Dzielnic” uchwała
XVIII/2016 28-01-2016 XVIII/178/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 uchwała
XVIII/2016 28-01-2016 XVIII/177/16 opinii wykonania muralu na elewacji budynku gminnego uchwała
XVIII/2016 28-01-2016 XVIII/176/16 wniosku o budowę wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XVIII/2016 28-01-2016 XVIII/175/16 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 uchwała
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-15 14:09:11
KATARZYNA KULIG
 Edycja
2018-03-23 13:54:07
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 13:53:57
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 13:53:37
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 13:53:28
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 13:53:18
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 13:53:09
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 13:49:29
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 13:49:18
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 13:49:07
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja