UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE

7 kadencja - 2016 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXXVII 20-12-2016 XXXVII/416/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie działań na rzecz usunięcia tymczasowych obiektów handlowych z ul. Kalwaryjskiej przy budynku KS „Korona” uchwała
XXXVII 20-12-2016 XXXVII/415/2016 opinii do koncepcji budowy parkingu typu P&R pod nazwą „Mały Płaszów” na terenie miasta Krakowa na działkach nr 183/29, 330, 331/12, 384 obr. 19 Podgórze  uchwała
XXXVII 20-12-2016 XXXVII/414/2016 opinii dot. zmiany granicy Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki z Dzielnicą XIII Podgórze uchwała
XXXVII 20-12-2016 XXXVII/413/2016 opinii dot. pogłębienia Stawu Płaszowskiego dla zachowania życia biologicznego uchwała
XXXVII 20-12-2016 XXXVII/412/2016 zgłoszenia propozycji i postulatów do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”  uchwała
XXXVII 20-12-2016 XXXVII/411/2016 wydania opinii dotyczącej zbycia działki nr 143/9 przy ul. Strażackiej w Krakowie   uchwała
XXXVII 20-12-2016 XXXVII/410/2016 poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ul. Goszczyńskiego/ Łanowa  uchwała
XXXVII 20-12-2016 XXXVII/409/2016 wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie na rzecz Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Rozrywkowego S.A   uchwała
XXXVII 20-12-2016 XXXVII/408/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie  uchwała
XXXVII 20-12-2016 XXXVII/407/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Krakusa w Krakowie  uchwała
XXXVII 20-12-2016 XXXVII/406/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie  uchwała
XXXVII 20-12-2016 XXXVII/405/2016 opinii dla projektu uchwały RMK w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2017 roku  uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/404/2016

opinii dot. możliwości przeniesienia historycznej kapliczki z ul. Pod Wierzbami

uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/403/2016 wprowadzenia zakazu postoju (znak B35) na ul. Glinianej uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/402/2016

wydania opinii dotyczącej zbycia działki nr 30/16 przy ul. Wadowickiej w Krakowie

uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/401/2016

uzupełnienia składu Komisji Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/400/2016 zamontowania progów zwalniających na ul. Myśliwskiej uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/399/2016 rezygnacji z członkostwa w Komisji Zieleni i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/398/2016

koncepcji pogłębienia Stawu Płaszowskiego opracowanej w dwóch wariantach przez Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne „HYDRODOL” – Tarnów, ul. Chemiczna 28

uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/397/2016

opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka - Kamieńskiego”

uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/396/2016 ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na częściach nieruchomości oznaczonych jako działki nr 276/32 o pow. 0,0063 ha, nr 276/30 o pow. 0,6227 ha i nr 274/17 o pow. 0,4352 ha obr. 12 jedn. ew. Podgórze położonych przy ul. Śliskiej uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/395/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. J. Zamoyskiego w Krakowie  uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/394/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Św. Benedykta w Krakowie  uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/393/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Św. Benedykta w Krakowie  uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/392/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mitery w Krakowie  uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/391/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
XXXVI 29-11-2016 XXXVI/390/2016

korekty dot. składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/389/2016

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wystawy "Między wodą a niebem" Rzeźb Balansujących Jerzego Kędziory na kładce o. Bernatki w Krakowie

uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/388/2016 uzupełnienia składu Komisji Informacji, Kultury i Promocji Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/387/2016

uzupełnienia składu Komisji Mieszkaniowej i Społecznej Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/386/2016 zgłoszenia propozycji i postulatów do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Bagry” uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/385/2016

zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 23.08.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok

uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/384/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Lanckorońskiej w Krakowie uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/383/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. J. Zamoyskiego w Krakowie uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/382/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy Al. Gen. J. Skrzyneckiego w Krakowie uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/381/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. K. Brodzińskiego w Krakowie uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/380/2016

wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji na terenie działek nr 10/4, 10/5 obr. 14 jedn. ew. Podgórze położonych przy ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Krakowie

uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/379/2016 ustanowienia prawa użytkowania wieczystego działki nr 50/15 obr. 52 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Wielickiej uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/378/2016

ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 32/29 obr. 18 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Lipskiej i ul. Mały Płaszów

uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/377/2016 opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły” uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/376/2016 opinii dot. objęcia ochroną prawną – uznania za pomnik przyrody drzew rosnących na terenie Parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/375/2016 ustanowienia prawa użytkowania wieczystego działki nr 27/7 obr. 52 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Wielickiej uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/374/2016 zainstalowania stacji pomiarowej zanieczyszczenia powietrza na terenie Starego Podgórza  uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/373/2016 rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/372/2016

zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok

uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/371/2016 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/370/2016 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/369/2016 przejścia dla pieszych na ul. Lipska uchwała
XXXV 15-11-2016 XXXV/368/2016

wstąpienia Pani Anny Kulig do składu osobowego Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XXXIV 20-10-2016 XXXIV/367/2016

opinii dot. możliwości przeniesienia historycznej kapliczki z ul. Pod Wierzbami

uchwała
XXXIV 20-10-2016 XXXIV/366/2016

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. I. Krasickiego w Krakowie

uchwała
XXXIV 20-10-2016 XXXIV/365/2016

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. S. Smolki w Krakowie

uchwała
XXXIV 20-10-2016 XXXIV/364/2016

korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016

uchwała
XXXIV 20-10-2016 XXXIV/363/2016

zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 23.08.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok

uchwała
XXXIV 20-10-2016 XXXIV/362/2016

zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok

uchwała
XXXIII 11-10-2016 XXXIII/361/2016

zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok

uchwała
XXXIII 11-10-2016 XXXIII/360/2016 opinii dla opracowania pn. „Koncepcja przebudowy ulic: Pańskiej, Łuczników, Dauna, Gipsowej w Krakowie” uchwała
XXXIII 11-10-2016 XXXIII/359/2016 opinii dla zadania pn. „Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do ronda im. Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej w Krakowie" uchwała
XXXIII 11-10-2016 XXXIII/358/2016 opinii dotyczącej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnic Krakowa uchwała
XXXIII 11-10-2016 XXXIII/357/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Zamoyskiego w Krakowie uchwała
XXXIII 11-10-2016 XXXIII/356/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Celnej w Krakowie uchwała
XXXIII 11-10-2016 XXXIII/355/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
XXXIII 11-10-2016 XXXIII/354/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
XXXIII 11-10-2016 XXXIII/353/2016 wyznaczenia na ul. Przewóz przejścia dla pieszych oraz zamontowania progów zwalniających uchwała
XXXIII 11-10-2016 XXXIII/352/2016 zmiany organizacji ruchu na ul. Krakusa uchwała
XXXIII 11-10-2016 XXXIII/351/2016 zamontowania progów zwalniających na ul. Krzywda uchwała
XXXIII 11-10-2016 XXXIII/350/2016 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2017 roku uchwała
XXXIII 11-10-2016 XXXIII/349/2016 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego uchwała
XXXIII 11-10-2016 XXXIII/348/2016 korekty dot. składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXII 20-09-2016 XXXII/347/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Zamoyskiego w Krakowie  uchwała
XXXII 20-09-2016 XXXII/346/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Czarnieckiego w Krakowie  uchwała
XXXII 20-09-2016 XXXII/345/2016 korekty dot. ilości składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXII 20-09-2016 XXXII/344/2016 opinii dot. lokalizacji pomnika upamiętniającego postać Prezydenta Miasta Krakowa Juliusza Leo  uchwała
XXXII 20-09-2016 XXXII/343/2016

korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016

uchwała
XXXII 20-09-2016 XXXII/342/2016 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 23.08.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok uchwała
XXXII 20-09-2016 XXXII/341/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok uchwała
XXXII 20-09-2016 XXXII/340/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXII 20-09-2016 XXXII/339/2016 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 roku uchwała załącznik
XXXII 20-09-2016 XXXII/338/2016 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2016 roku uchwała
XXXII 20-09-2016 XXXII/337/2016 ponownego wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie strefy płatnego parkowania typu „C” na terenie Zabłocia  uchwała
XXXII 20-09-2016 XXXII/336/206 objęcia honorowym patronatem I Półmaratonu ITMBW Kraków uchwała
XXXII 20-09-2016 XXXII/335/2016 zbycia części działek nr 404 i 407 obr. 28 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Źródlanej w Krakowie  uchwała
XXXII 20-09-2016 XXXII/334/2016 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach 142,143/3 przy ul. Wielickiej w Krakowie uchwała
XXXII 20-09-2016 XXXII/333/2016 dokonania korekt przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w nowo ustanowionej organizacji ruchu na ul. Kalwaryjskiej, Zamoyskiego i Warneńczyka uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/332/2016 korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016 uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/331/2016 zbycia części działek nr 11/3 i 11/4 o łącznej pow. ok. 0,0040 ha obr. 29 jedn. ew. Podgórze położonej w rejonie ul. Za Torem w Krakowie  uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/330/2016 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok   uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/329/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/328/2016 dzierżawy działki nr 322/65 obr. 15 jedn. ew. Podgórze na rzecz Krakowskiego Centrum Handlowo Targowego Sp. z o.o. „Targowiska Tandeta” w Krakowie  uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/327/2016 zbycia części działki nr 121/24 o pow. ok. 0,0040 ha obr. 30 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Rzemieślniczej w Krakowie  uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/326/2016 zbycia działek nr 121/16 o pow. 0,0053 ha i 121/17 o pow. 0,0122 ha obr. 30 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Rzemieślniczej w Krakowie uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/325/2016 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka - Kamieńskiego”   uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/324/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Węgierskiej w Krakowie uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/323/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Węgierskiej w Krakowie uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/322/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Św. Benedykta w Krakowie   uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/321/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Św. Benedykta w Krakowie   uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/320/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Lanckorońskiej w Krakowie uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/319/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Ignacego Krasickiego w Krakowie   uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/318/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Celnej w Krakowie uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/317/2016 rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej oraz z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXI 23-08-2016 XXXI/316/2016 rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
XXX 12-07-2016 XXX/315/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na 2017 rok zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXX 12-07-2016 XXX/314/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016 uchwała załącznik
XXX 12-07-2016 XXX/313/2016 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok uchwała załącznik
XXX 12-07-2016 XXX/312/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXX 12-07-2016 XXX/311/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok uchwała
XXX 12-07-2016 XXX/310/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Lanckorońskiej w Krakowie uchwała
XXX 12-07-2016 XXX/309/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Skrzyneckiego w Krakowie uchwała
XXX 12-07-2016 XXX/308/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
XXX 12-07-2016 XXX/307/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zmiany w MPZP obszaru „Trasa Nowopłaszowska” oraz w MPZP obszaru „Płaszowska – Krzywda” uchwała
XXX 12-07-2016 XXX/306/2016 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Żołnierskiej w Krakowie uchwała
XXIX 21-06-2016 XXIX/305/2016 wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXIX 21-06-2016 XXIX/304/2016 zmian w zakresie organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa pieszych na terenie Podgórza uchwała
XXIX 21-06-2016 XXIX/303/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok uchwała
XXIX 21-06-2016 XXIX/302/2016 likwidacji Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXIX 21-06-2016 XXIX/301/2016 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2016 roku uchwała
XXIX 21-06-2016 XXIX/300/2016 zbycia w drodze bezprzetargowej części działki nr 345/9 obr. 28 jedn. ew. Podgórze o pow. 0,0638 ha, położonej w rejonie Zalewu Bagry uchwała
XXIX 21-06-2016 XXIX/299/2016 przekazania w trwały zarząd na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej działki nr 118/2 obr. 19 jedn. ew. Podgórze uchwała
XXIX 21-06-2016 XXIX/298/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok uchwała
XXIX 21-06-2016 XXIX/297/2016 zmiany Uchwały Nr IV/30/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Kształtowania i Utrzymania Zieleni oraz Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXVIII 31-05-2016 XXVIII/296/2016 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2017 uchwała załącznik
XXVIII 31-05-2016 XXVIII/295/2016 wyboru przewodniczącej Komisji Informacji, Kultury i Promocji Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXVIII 31-05-2016 XXVIII/294/2016 rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXVIII 31-05-2016 XXVIII/293/2016 rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

XXVIII 31-05-2016 XXVIII/292/2016 rezygnacji z członkostwa w Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXVIII 31-05-2016 XXVIII/291/2016 rezygnacji z członkostwa w Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXVIII 31-05-2016 XXVIII/290/2016 przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącej Komisji Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXVIII 31-05-2016 XXVIII/289/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie uchwała
XXVIII 31-05-2016 XXVIII/288/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Skrzyneckiego w Krakowie uchwała
XXVIII 31-05-2016 XXVIII/287/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Serkowskiego w Krakowie uchwała
XXVIII 31-05-2016 XXVIII/286/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
XXVIII 31-05-2016 XXVIII/285/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kiełkowskiego w Krakowie uchwała
XXVII 17-05-2016 XXVII/284/2016 opinii dla inwestycji pn. „Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego” uchwała
XXVII 17-05-2016 XXVII/283/2016 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Koszykarskiej” uchwała
XXVII 17-05-2016 XXVII/282/2016

wydania opinii dotyczącej nadania nazwy „Trakt Papieski” dla drogi będącej przedłużeniem ul. Tadeusza Śliwiaka

uchwała
XXVII 17-05-2016 XXVII/281/2016

wydania opinii dotyczącej nadania nazwy „Dobry Początek” dla przecznicy z ulicy Wrobela

uchwała
XXVII 17-05-2016 XXVII/280/2016 uzupełnienia składu Komisji Kształtowania i Utrzymania Zieleni oraz Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXVII 17-05-2016 XXVII/279/2016

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Skrzyneckiego w Krakowie

uchwała
XXVII 17-05-2016 XXVII/278/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok uchwała
XXVII 17-05-2016 XXVII/277/2016 rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/276/2016 poparcia wniosku mieszkańców dot. uspokojenia ruchu na ul. Gromadzkiej uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/275/2016 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/274/2016 przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/273/2016

wydania opinii dotyczącej zbycia części działki nr 379 położonej przy ul. Wadowickiej w Krakowie

uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/272/2016 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Heltmana w Krakowie uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/271/2016

wydania opinii dotyczącej zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 205/5 położonej w rejonie ul. ks. J. Tischnera w Krakowie

uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/270/2016

zgłoszenia propozycji i postulatów do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego”

uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/269/2016 zgłoszenia propozycji i postulatów do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Zabłocie - Zachód” uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/268/2016 zgłoszenia propozycji i postulatów do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Bulwary Wisły II” uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/267/2016 przekazania prawa trwałego zarządu – ul. Myśliwska uchwałą
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/266/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/265/2016 korekty Uchwały Nr XXV/259/2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 - 2017 uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/264/2016 objęcia honorowym patronatem Jubileuszu 140-lecia działalności Szkoły Podstawowej Nr 65 w Krakowie  uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/263/2016 korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 - 2016 uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/262/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok  uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/261/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok uchwała
XXVI/2016 19-04-2016 XXVI/260/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok uchwała
XXV/2016 05-04-2016 XXV/259/2016

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 - 2017

uchwała
XXV/2016 05-04-2016 XXV/258/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok uchwała
XXV/2016 05-04-2016 XXV/257/2016

wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wadowickiej w Krakowie

uchwała
XXV/2016 05-04-2016 XXV/256/2016 wydania opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka – Kamieńskiego” uchwała
XXV/2016 05-04-2016

XXV/255/2016

wydania opinii dot. ustanowienia prawa użytkowania – ul. Zamoyskiego w Krakowie

uchwała
XXV/2016 05-04-2016 XXV/254/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok uchwała
XXV/2016 05-04-2016 XXV/253/2016 przyjęcia Planu Rozwoju Dzielnicy w ramach projektu „Dzielnice Planują!” uchwała  załącznik
XXIV/2016 15-03-2016 XXIV/252/2016 objęcia honorowym patronatem autorskiego programu edukacji żeglarskiej pod nazwą „ENERGA SAILING”  uchwała
XXIV/2016 15-03-2016 XXIV/251/2016 przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – Bulwar Podolski w Krakowie uchwała
XXIV/2016 15-03-2016 XXIV/250/2016 wydania opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu – Al. Pod Kopcem w Krakowie uchwała
XXIV/2016 15-03-2016 XXIV/249/2016 zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok  uchwała
XXIV/2016 15-03-2016 XXIV/248/2016

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy Pl. Przystanek w Krakowie

uchwała
XXIV/2016 15-03-2016 XXIV/247/2016 przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXIV/2016 15-03-2016 XXIV/246/2016

wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Informacji, Kultury i Promocji Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XXIII/2016 23-02-2016 XXIII/245/2016

zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok

uchwała
XXIII/2016 23-02-2016 XXIII/244/2016

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o nadanie priorytetu w udostępnianiu i przeznaczaniu lokali komunalnych w Rynku Podgórskim na lokale gastronomiczne, kawiarniane

uchwała
XXIII/2016 23-02-2016 XXIII/243/2016 korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 - 2016 uchwała
XXIII/2016 23-02-2016 XXIII/242/2016 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2016 roku uchwała
XXIII/2016 23-02-2016 XXIII/241/2016

wydania opinii dotyczącej zbycia części działek nr 90/3 i 90/4 położonych przy ul. Gumniska w Krakowie

uchwała
XXIII/2016 23-02-2016 XXIII/240/2016 wydania opinii dotyczącej zbycia działek nr 77/5 i 78/5 położonych w rejonie ul. Rydlówka w Krakowie uchwała
XXIII/2016 23-02-2016 XXIII/239/2016 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Lipskiej i Rzebika w Krakowie uchwała
XXIII/2016 23-02-2016 XXIII/238/2016 wydzierżawienia części działek nr 322/65 i 322/68 obr. 15 jedn. ew. Podgórze położonej w rejonie ul. Krzywda w Krakowie uchwała
XXIII/2016 23-02-2016 XXIII/237/2016 przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – Park im. W. Bednarskiego w Krakowie uchwała
XXIII/2016 23-02-2016 XXIII/236/2016

lokalizacji „Siłowni pod chmurką” na terenie Plant Nowackiego w Krakowie

uchwała
XXIII/2016 23-02-2016 XXIII/235/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Wielickiej w Krakowie uchwała
XXIII/2016 23-02-2016 XXIII/234/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Szafrana w Krakowie uchwała
XXIII/2016 23-02-2016 XXIII/233/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie uchwała
XXIII/2016 23-02-2016 XXIII/232/2016 korekty Uchwały Nr XXII/224/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok uchwała
XXII/2016 09-02-2016 XXII/231/2016

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia miejsc parkingowych w rejonie boiska „Orlik” na ul. Lipskiej bocznej

uchwała
XXII/2016 09-02-2016 XXII/230/2016 opinii dot. budowy żłobka przy ul. Lipskiej w rejonie os. Mały Płaszów Krakowie 

uchwała  załącznik

XXII/2016 09-02-2016 XXII/229/2016 opinii do dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Zabłocie w Krakowie   uchwała
XXII/2016 09-02-2016 XXII/228/2016 opinii do dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Bagrowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kozią oraz rozbudową i przebudową uzbrojenia terenu uchwała
XXII/2016 09-02-2016 XXII/227/2016

wydania opinii dotyczącej zbycia działki nr 99/29 położonej przy ul. Golikówka w Krakowie

uchwała
XXII/2016 09-02-2016 XXII/226/2016

wydania opinii dotyczącej zbycia działki nr 99/28 położonej przy ul. Golikówka w Krakowie

uchwała
XXII/2016 09-02-2016 XXII/225/2016

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przeprowadzenie kontroli zgodności wydanej przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK decyzji nr 8/2016 z dnia 5.01.2016r. z zapisem MPZP „Stare Podgórze – Limanowskiego”

uchwała
XXII/2016 09-02-2016 XXII/224/2016

zmiany Uchwały Nr XIV/121/2015 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 07.07.2015 r.

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2016 rok

uchwała
XXI/2016 19-01-2016 XXI/223/2016

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy Al. Pod Kopcem w Krakowie

uchwała
XXI/2016 19-01-2016 XXI/222/2016

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Limanowskiego w Krakowie

uchwała
XXI/2016 19-01-2016 XXI/221/2016

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kiełkowskiego w Krakowie

uchwała
XXI/2016 19-01-2016 XXI/220/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. podjęcia działań zmierzających do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Przewóz uchwała  załącznik
XXI/2016 19-01-2016 XXI/219/2016

wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Heltmana i Pańskiej w Krakowie

uchwała
XXI/2016 19-01-2016 XXI/218/2016

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o utworzenie żłobka na terenie Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XXI/2016 19-01-2016 XXI/217/2016 wydania opinii dot. przekazania trwałego zarządu – Ogród Płaszów uchwała
XXI/2016 19-01-2016 XXI/216/2016 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2016 roku uchwała
XXI/2016 19-01-2016 XXI/215/2016

określenia środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

uchwała
XXI/2016 19-01-2016 XXI/214/2016

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Targowej w Krakowie

uchwała
XXI/2016 19-01-2016 XXI/213/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Zamoyskiego w Krakowie uchwała
XXI/2016 19-01-2016 XXI/212/2016 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Kącik w Krakowie uchwała
XXI/2016 19-01-2016 XXI/211/2016

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie

uchwała
XXI/2016 19-01-2016 XXI/210/2016 wyboru przewodniczącego Komisji Kształtowania i Utrzymania Zieleni oraz Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała