BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wersja dokumentu z dnia 2019-04-08 09:05:02

 

Lokalny Program Osłonowy

Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego
za okres od 2018-07-01 do 2018-12-31

za okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

za okres od 2017-07-01 do 2017-12-31

za okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

 

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON
za 4 kwartał 2015 roku (narastająco)

za 4 kwartał 2014 roku (narastająco)

za 4 kwartał 2013 roku (narastająco)

za 4 kwartał 2012 roku (narastająco)

za 4 kwartał 2011 roku (narastająco)

 

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

za okres od 2018-07-01 do 2018-12-31

za okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

za okres od 2017-07-01 do 2017-12-31

za okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

za okres od 2016-07-01 do 2016-12-31

za okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

za okres od 2015-07-01 do 2015-12-31

za okres od 2015-01-01 do 2015-06-30

za okres od 2014-07-01 do 2014-12-31

za okres od 2014-01-01 do 2014-06-30

za okres od 2013-07-01 do 2013-12-31

za okres od 2013-01-01 do 2013-06-30

za okres od 2012-07-01 do 2012-12-31

za okres od 2012-01-01 do 2012-06-30

 

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

za okres od 2016-07-01 do 2016-12-31

za okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

za okres od 2015-07-01 do 2015-12-31

za okres od 2015-01-01 do 2015-06-30

za okres od 2014-07-01 do 2014-12-31

za okres od 2014-01-01 do 2014-06-30

za okres od 2013-07-01 do 2013-12-31

za okres od 2013-01-01 do 2013-06-30

za okres od 2012-07-01 do 2012-12-31

za okres od 2012-01-01 do 2012-06-30

 

Ocena zasobów pomocy społecznej w Krakowie

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2018 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2017 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2016 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2015 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2014 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2013 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2012 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2011 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2010 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2009 r.

Sprawozdanie opisowe z działaności MOPS za 2008 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2006 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2005 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2004 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2003 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2002 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 2001 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS za 1999 r.


Sprawozdanie MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2018 r.

Sprawozdanie MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2017 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2016 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2015 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2014 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2013 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2012 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2011 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2010 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2009 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2008 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2007 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2006 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach 2005 r.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-09-14 09:05:16
KLAUDIA GRZESZCZUK
 Edycja
2020-08-07 12:06:59
KLAUDIA GRZESZCZUK
 Edycja
2020-08-07 12:05:52
KLAUDIA GRZESZCZUK
 Edycja
2020-07-17 08:52:40
KLAUDIA GRZESZCZUK
 Edycja
2020-07-17 08:52:05
KLAUDIA GRZESZCZUK
 Edycja
2020-07-17 08:49:19
KLAUDIA GRZESZCZUK
 Edycja
2020-07-17 08:46:32
KLAUDIA GRZESZCZUK
 Edycja
2020-06-04 09:59:09
KLAUDIA GRZESZCZUK
 Edycja
2020-05-18 11:57:24
KLAUDIA GRZESZCZUK
 Edycja
2020-05-04 09:51:02
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2020-05-04 09:48:09
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2020-02-18 12:00:33
ANGELIKA BIERNAT
 Edycja
2020-02-18 11:43:33
ANGELIKA BIERNAT
 Edycja
2020-01-31 13:17:15
RENATA ŻYŁA-MICHALIK
 Edycja
2020-01-31 13:14:45
RENATA ŻYŁA-MICHALIK
 Edycja
2020-01-09 10:09:53
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-11-13 09:35:50
ANGELIKA BIERNAT
 Edycja
2019-11-13 09:33:06
ANGELIKA BIERNAT
 Edycja
2019-11-12 11:54:52
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-10-15 12:26:27
KAMIL CIEŚLA
 Edycja
2019-10-15 12:24:23
KAMIL CIEŚLA
 Edycja
2019-10-15 12:23:42
KAMIL CIEŚLA
 Edycja
2019-10-15 12:21:29
KAMIL CIEŚLA
 Edycja
2019-10-15 12:19:33
KAMIL CIEŚLA
 Edycja
2019-10-15 12:06:42
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-10-15 12:02:37
BEATA SOLARZ
 Edycja
2019-10-15 12:01:56
BEATA SOLARZ
 Edycja
2019-10-02 13:27:56
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-09-03 15:30:53
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-07-29 09:48:54
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-06-04 14:49:39
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-05-08 07:52:27
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-04-26 08:16:53
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-04-08 09:05:02
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-04-01 08:39:50
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-03-18 09:14:07
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-03-05 08:00:31
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-03-05 07:59:56
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-02-28 11:22:50
ANGELIKA BIERNAT
 Edycja
2019-02-28 10:05:38
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-02-06 12:05:29
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2019-01-09 10:58:29
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-12-10 14:08:28
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-11-09 09:06:20
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-10-08 10:36:36
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-09-10 08:55:53
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-08-03 11:36:09
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-08-03 11:35:35
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-07-10 15:22:40
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-06-05 13:26:07
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-06-05 13:21:12
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-06-05 13:19:34
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-05-07 10:32:52
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-04-27 11:14:16
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-04-11 13:45:16
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-04-03 11:16:31
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-04-03 11:16:04
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-02-20 10:31:30
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-02-19 08:31:26
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-02-06 08:40:47
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-02-06 08:37:32
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-02-06 08:16:07
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-02-06 08:15:03
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-01-09 12:25:59
KLAUDIA GRZESZCZUK
 Edycja
2018-01-09 12:22:48
KLAUDIA GRZESZCZUK
 Edycja
2018-01-09 12:19:04
KLAUDIA GRZESZCZUK
 Edycja
2017-05-02 14:34:51
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-05-02 14:33:59
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-04-20 14:44:13
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-04-20 14:42:25
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-04-19 12:55:31
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-04-19 12:54:28
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-03-31 14:32:08
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-03-31 14:20:44
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2016-10-14 09:06:13
BEATA JOANNA MAZUR
 Edycja
2016-08-30 14:24:10
KRZYSZTOF BIERÓWKA
 Edycja
2016-08-11 14:24:15
BEATA JOANNA MAZUR
 Edycja
2016-08-11 14:22:15
BEATA JOANNA MAZUR
 Edycja
2016-06-13 10:40:58
BEATA JOANNA MAZUR
 Edycja
2016-06-10 14:34:34
BEATA JOANNA MAZUR
 Edycja
2016-06-07 14:33:55
BEATA SOLARZ
 Edycja
2016-05-23 08:36:56
BEATA JOANNA MAZUR
 Edycja
2016-04-20 08:35:12
BEATA JOANNA MAZUR
 Edycja
2016-02-12 09:43:01
MIROSŁAW FILAR
 Edycja
2016-01-28 15:09:59
MIROSŁAW FILAR
 Publikacja
2015-12-09 10:11:01
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja