BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat GrodzkiSzanowni Mieszkańcy

Szanowni Właściciele i Zarządcy obiektów budowlanych

zlokalizowanych na terenie Krakowa.

 

 

 

W Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016r. odbędą się Światowe Dni Młodzieży 2016 – wielkie międzynarodowe wydarzenie, w którym uczestniczyć będzie, jak się szacuje, ponad dwa miliony młodych pielgrzymów i innych gości. Obecność Papieża Franciszka nadaje temu wydarzeniu rangę wizyty głowy państwa.

 

 

W tej sytuacji zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tego z istoty swej radosnego, międzynarodowego wydarzenia spoczywa również na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Krakowa, a to w zakresie odpowiedzialności za stan techniczny i estetyczny tych obiektów.

 

 

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zapisane w art. 61, art. 62, art. 70 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami), dotyczą estetyki i bezpieczeństwa obiektów budowlanych i otaczającej je przestrzeni oraz zobowiązują właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tych obiektów, jak i osobom pozostającym w ich otoczeniu.

 

 

Zwracam się więc do Szanownych Państwa, jako właścicieli i zarządców obiektów budowlanych na terenie naszego Miasta, z apelem o zgodne z prawem, w ramach obowiązków przewidzianych prawem oraz sumienne i w miarę możliwości wzmożone podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i estetyki obiektów budowlanych będących Państwa własnością lub przez Państwa zarządzanych.

 

 

Apeluję również o wzmożoną staranność w realizacji kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym kontroli elewacji oraz instalacji elektrycznych i gazowych, sprawności przewodów wentylacyjnych i kominowych i in., a także o podejmowanie remontów i napraw zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Krakowie - Powiat Grodzki

mgr inż. Małgorzata Boryczko