Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2016-04-05 14:17:59

Projekt: Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 375 925,43 PLN

 

Wartość dofinansowania: 319 536,61 PLN

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

 

Okres realizacji: 04.07.2014 - 31.12.2015

 

 

Opis

 

Projekt obejmował doposażenie bazy technodydaktycznej Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu oraz modernizację pracowni chemicznej mającą na celu dostosowanie istniejącej bazy lokalowej do wymogów zakupionego wyposażenia.

Powyższe działania przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego ZSCh, lepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzrostu liczby rekrutowanych do szkoły uczniów.