Wersja dokumentu z dnia 2016-09-06 16:11:36

Karta usługi SA-11 Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie