BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
Wersja dokumentu z dnia 2008-09-10 10:13:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzieżowego Domu Kultury

im. Janusza Korczaka

os. Kalinowe 18, Kraków

  

 

 

Zapraszamy do naszego serwisu domowego

Zakres działania

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka jest placówką wychowania  pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży szeroką ofertę zajęć wykraczającą poza szkolne programy nauczania, a odpowiedającą zainteresowaniom naukowym, artystycznym, technicznym, sportowym, turystyczno-krajoznawczym. Stwarza warunki rozwoju twórczych uzdolnień i tematów w szczególności w dziedzinie plastyki, muzyki, tańca, techniki i krajoznawstwa. Kształtuje samodzielną i samorządową działalność uczestników.
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli - instruktorów, którzy są równocześnie czynnymi zawodowo fachowcami swoich specjalności.MDK wczoraj:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka jest jedną z najstarszych placówek kulturalno – oświatowych działających w Krakowie i najstarszą na terenie Nowej Huty. Powstał on w 1953 roku, na bazie Domu Harcerza mieszczącego się przy Szkole Podstawowej nr 80. Imię patrona przybrał w roku 1968. Historia MDK od początku związana jest z dziejami Nowej Huty oraz wciąż zmieniającymi się potrzebami społeczno – kulturalnymi i oświatowymi jej mieszkańców.

Siedziby korczakowskiej placówki zmieniały się kilkakrotnie – obecna lokalizacja jest już czwartą. Zmieniała się również oferta proponowanych zajęć, co pozwoliło na jak najlepsze dostosowywanie się do potrzeb otoczenia, a także na otwieranie się Nowohucian na kolejne propozycje – zwłaszcza te kulturalne.

„Korczak” był i jest postrzegany jako miejsce aktywnego i twór-czego spędzania wolnego czasu, które daje swoim podopiecznym i bywalcom szansę na spotkanie ze sztuką i kulturą we wszystkich jej wymiarach. Pozwala na rozwijanie twórczości i pasji. Jednocześnie wciąż poszerza swoją ofertę, zakres działalności, zmieniając i rozwijając się wraz z duchem czasu i potrzebami jego wychowanków. Dlatego w działalności MDK im. Janusza Korczaka jest miejsce zarówno na taniec i muzykę, jak i na zajęcia sportowe, naukę języków czy zajęcia komputerowe.

„Korczak” to nie tylko propozycja zajęć i warsztatów, ale także działalność imprezowa. W ciągu 55 lat działalności zorganizowano tu wiele imprez lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Młodzież odnosiła i odnosi sukcesy w konkursach artystycznych
(muzycznych, plastycznych, tanecznych) i sportowych. Organizowane były wymiany międzynarodowe oraz wiele innych projektów
i przedsięwzięć.

Historia MDK to setki przeglądów, koncertów, wystaw i innych imprez. 55 lat działalności to przede wszystkim jednak historia ludzi: dzieci, młodzieży i instruktorów oraz ich ogromnej pracy, z którą wiążą się kolejne osiągnięcia. Dzięki temu Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka stał się wizytówką Nowej Huty i samego Krakowa.


MDK dzisiaj:

Obecnie MDK im. Janusza Korczaka dysponuje dwoma budynkami: na os. Kalinowym 18 oraz na os. Szkolnym 5, w których mieszczą się pracownie muzyczne i plastyczne, pracownia komputerowa i językowa.
W MDK znajduje się także sala widowiskowa, sala baletowa oraz Galeria „Mała”. Ponadto w „Korczaku” swoje miejsce ma Pracownia Informacyjna im. dr Janusza Korczaka oraz Izba Regionalna, a także nowoczesne boisko wielofunkcyjne i Telewizja Internetowa TVNET.

Dyrektorem MDK im. Janusza Korczaka od roku 1990 jest Monika Modrzejewska, z wykształcenia muzyk, co znajduje odzwierciedlenie w charakterze działań realizowanych w placówce.

Od wielu lat „Korczak” organizuje w każdym roku szkolnym około 230 imprez dla dzieci i młodzieży, wśród których najważniejszymi są:

- Międzynarodowy Festiwal Gitarowy – „Nowohucka Jesień Gitarowa”
- Międzynarodowe i Ogólnopolskie „Korczakowskie” Konkursy Plastyczne
- Konkursy o zasięgu wojewódzkim, m.in.: Małopolski Konkurs Poezji Śpiewanej „Kraina Łagodności”
Wojewódzki Konkurs Piosenki Zimowej i Kolęd, Małopolski Przegląd Kolęd i Pastorałek
- wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella i Festiwalu Zespołów Muzyki
Dawnej „Schola Cantorum”

MDK im. J. Korczaka jest również współorganizatorem m.in.:

- Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „WIOSNA”
- Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych „Wokół Vivaldiego”
oraz Małopolskiego Konkursu Plastycznego „Wokół Vivaldiego - Cztery Pory Roku”
- Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej
- Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego Internatów i Burs Szkolnych
- Nowohuckiej Wiosny Muzycznej

MDK im. J. Korczaka w Krakowie ma także swój udział w tworzeniu historii Nowej Huty i Krakowa. Od początku istnienia jest obecny wśród mieszkańców dzielnicy i miasta. Poprzez prowadzone tu zajęcia młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, odkrywać talenty, poszerzać horyzonty, zdobywać nowe doświadczenia
i przyjaciół. Realizują swoje marzenia.

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie, podejmując wyzwanie edukacyjno – wychowawcze
i kulturalne, swoją misję realizuje poprzez zajęcia w licznych zespołach, klubach i kołach zainteresowań.

Wśród propozycji „Korczaka” znajdują się:

- zajęcia muzyczne: szkoła muzyki rozrywkowej, klub gitarowy, zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne,
dla najmłodszych rytmika i zajęcia umuzykalniające
- zajęcia taneczne: taniec ludowy, klasyczny, towarzyski i współczesny
- zajęcia plastyczne: dla młodzieży, ale i dla najmłodszych w Klubie Twórczości Malucha
- zajęcia świetlicowe: bibułkarstwo, origami w Klubie „Planeta”
- zajęcia sportowe i sportowo – rekreacyjne: od cheerleaderek, po aerobik i piłkę nożną
- zajęcia teatralne: teatrzyk „Miszmasz”
- zajęcia informatyczne: Klub „Klik” i Młodzieżowy Klub Europejski
- zajęcia dziennikarskie: „Gazetka bez Osłonek”

MDK im. Janusza Korczaka organizuje także imprezy artystyczne i kulturalno – edukacyjne. Osiągnięcia zespołów
artystycznych MDK i ich dorobek były i są prezentowane w kraju i poza jego granicami(m.in. Izrael, Hiszpania, Wielka Brytania, Węgry). Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w ramach MDK transmituje współpracująca z „Korczakiem” internetowa telewizja TVNET.

Najnowszym osiągnięciem placówki jest rozpoczęcie działalności Boiska Wielofunkcyjnego, które oferuje zajęcia sportowe i rekreacyjne. Do dyspozycji uczestników pozostają: boisko piłkarskie i korty tenisowe. Działania sportowe
realizowane na boisku przyczyniają się do wspierania programu miasta „Bezpieczny Kraków”. Z boiska nieodpłatnie korzystają szkoły, placówki wychowawczo – opiekuńcze, organizacje pozarządowe oraz uczestnicy MDK. Powstała tu również liga piłki nożnej dla chłopców w wieku gimnazjalnym: Nowohucka Liga Piłkarska „LOTTO”, dająca młodzieży z Nowej Huty alternatywę do spędzania aktywnie czasu wolnego. Dzięki wsparciu finansowemu władz Miasta Krakowa obiekt został wyposażony w halę pneumatyczną, stając się tym samym obiektem użytku całorocznego.

Zapraszam serdecznie do „Korczaka” i życzę miłego i twórczego spędzania czasu.

Dyrektor MDK Monika Modrzejewska Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

w tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie MDK.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-04-18 20:35:21
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2018-04-18 20:33:28
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2017-05-16 20:55:20
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2016-10-22 18:20:08
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2014-05-05 13:23:31
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2014-05-05 13:23:20
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2011-05-14 15:55:14
DARIUSZ SERAFIN
 Edycja
2011-05-14 15:54:11
DARIUSZ SERAFIN
 Edycja
2011-05-14 15:51:15
DARIUSZ SERAFIN
 Edycja
2011-05-14 15:50:00
DARIUSZ SERAFIN
 Edycja
2008-09-10 10:13:15
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2008-09-10 10:12:15
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2008-09-10 10:11:04
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2008-09-10 10:10:09
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2008-09-10 10:09:04
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-07-11 13:06:06
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-11 13:04:15
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 14:30:16
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 14:29:04
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 13:30:35
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 13:29:31
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 13:28:53
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-06-27 15:07:33
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 15:05:55
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 15:03:12
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 15:02:21
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 15:01:48
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:58:59
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:58:12
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:52:30
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:52:16
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:46:14
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:44:36
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:42:10
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja