BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
Wersja dokumentu z dnia 2016-10-22 18:20:08

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzieżowego Domu Kultury

im. Janusza Korczaka

os. Kalinowe 18, Kraków

 

 

Zapraszamy do naszego serwisu domowego
Misja placówki: „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"
Janusz Korczak

MDK wczoraj:


Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka jest jedną z najstarszych placówek kulturalno - oświatowych działających w Krakowie i najstarszą na terenie Nowej Huty. Powstał on w 1953 roku, na bazie Domu Harcerza mieszczącego się przy Szkole Podstawowej nr 80. Imię patrona przybrał w roku 1968. Historia MDK od początku związana jest z dziejami Nowej Huty oraz wciąż zmieniającymi się potrzebami społeczno - kulturalnymi i oświatowymi jej mieszkańców.

Siedziby korczakowskiej placówki zmieniały się kilkakrotnie - obecna lokalizacja jest już czwartą. Zmieniała się również oferta proponowanych zajęć, co pozwoliło na jak najlepsze dostosowywanie się do potrzeb otoczenia, a także na otwieranie się Nowohucian na kolejne propozycje - zwłaszcza te kulturalne.

„Korczak" był i jest postrzegany jako miejsce aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, które daje swoim podopiecznym i bywalcom szansę na spotkanie ze sztuką i kulturą we wszystkich jej wymiarach. Pozwala na rozwijanie twórczości i pasji. Jednocześnie wciąż poszerza swoją ofertę, zakres działalności, zmieniając i rozwijając się wraz z duchem czasu i potrzebami jego wychowanków. Dlatego w działalności MDK im. Janusza Korczaka jest miejsce zarówno na taniec i muzykę, jak i na zajęcia sportowe, naukę języków czy zajęcia komputerowe.

„Korczak" to nie tylko propozycja zajęć i warsztatów, ale także działalność imprezowa. W ciągu 57 lat działalności zorganizowano tu wiele imprez lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Młodzież odnosiła i odnosi sukcesy w konkursach artystycznych (muzycznych, plastycznych, tanecznych) i sportowych. Organizowane były wymiany międzynarodowe oraz wiele innych projektów i przedsięwzięć.

Historia MDK to setki przeglądów, koncertów, wystaw i innych imprez. 57 lat działalności to przede wszystkim jednak historia ludzi: dzieci, młodzieży i instruktorów oraz ich ogromnej pracy, z którą wiążą się kolejne osiągnięcia. Dzięki temu Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka stał się wizytówką Nowej Huty i samego Krakowa.

 

MDK dzisiaj:


Obecnie MDK im. Janusza Korczaka dysponuje dwoma budynkami: na os. Kalinowym 18 oraz na os. Szkolnym 5, w których mieszczą się pracownie muzyczne i plastyczne, pracownia komputerowa i językowa.
W MDK znajduje się także sala widowiskowa, sala baletowa oraz Galeria „Mała". Ponadto w „Korczaku" swoje miejsce ma Pracownia Informacyjna im. dr Janusza Korczaka oraz Izba Regionalna, a także nowoczesne boisko wielofunkcyjne.

Dyrektorem MDK im. Janusza Korczaka od roku 1990 jest Monika Modrzejewska, z wykształcenia muzyk, co znajduje odzwierciedlenie w charakterze działań realizowanych w placówce.

Od wielu lat „Korczak" organizuje w każdym roku szkolnym około 230 imprez dla dzieci i młodzieży, wśród których najważniejszymi są:

- Dal Concerto Al Concerto – Krakowski Projekt Muzyczny

- Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej dla młodzieży szkół muzycznych II stopnia
- Ogólnopolskie Warsztaty dla Dyrygentów Chóralnych

- Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Zespołów Cheerleaders

- Ogólnopolskie Warsztaty dla Dyrygentów Orkiestr Dętych

- Małopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

- Małopolskie Spotkania Kolędowe
- Małopolskie Warsztaty Chóralne
- Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

MDK im. J. Korczaka w Krakowie ma także swój udział w tworzeniu historii Nowej Huty i Krakowa. Od początku istnienia jest obecny wśród mieszkańców dzielnicy i miasta. Poprzez prowadzone tu zajęcia młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, odkrywać talenty, poszerzać horyzonty, zdobywać nowe doświadczenia i przyjaciół. Realizują swoje marzenia.

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie, podejmując wyzwanie edukacyjno – wychowawcze i kulturalne, swoją misję realizuje poprzez zajęcia w licznych zespołach, klubach i kołach zainteresowań.

Wśród propozycji „Korczaka" znajdują się:

- zajęcia muzyczne: klub gitarowy, zespoły wokalne , wokalno - instrumentalne

- rytmika i zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych

- zajęcia sportowo-taneczne cheerleaders
- zajęcia taneczne: taniec ludowy, klasyczny, współczesny
- zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, origami ,twórczy recykling
- zajęcia fotograficzne i filmowe
- zajęcia sportowo - rekreacyjne: tenis stołowy, kulturystyka, gimnastyka korekcyjna, piłka          nożna, akrobatyka z elementami aerobiku sportowego ,gimnastyka z elementami fitnessu
- zajęcia teatralne teatrzyku „Kropka"
- zajęcia przedmiotowe: j. angielski, j. niemiecki, szarady matematyczne
- zajęcia informatyczne - redakcja gazetki „Bez Osłonek"

MDK im. Janusza Korczaka organizuje także imprezy artystyczne i kulturalno - edukacyjne. Osiągnięcia zespołów artystycznych MDK i ich dorobek były i są prezentowane w kraju i poza jego granicami (m.in. Izrael, Hiszpania, Wielka Brytania, Węgry, Niemcy, Szwajcaria).
Istotnym elementem pracy placówki jest działalność Boiska Piłkarskiego, które oferuje zajęcia sportowe i rekreacyjne. Działania sportowe realizowane na boisku przyczyniają się do wspierania programu miasta „Bezpieczny Kraków". Z boiska nieodpłatnie korzystają szkoły, placówki wychowawczo - opiekuńcze, organizacje pozarządowe oraz uczestnicy MDK. Powstała tu również liga piłki nożnej dla chłopców w wieku gimnazjalnym: Nowohucka Liga Piłkarska , dająca młodzieży z Nowej Huty alternatywę do spędzania aktywnie czasu wolnego. Dzięki wsparciu finansowemu władz Miasta Krakowa obiekt został wyposażony w halę pneumatyczną, stając się tym samym obiektem użytku całorocznego.

 

Zapraszam serdecznie do „Korczaka" i życzę miłego i twórczego spędzania czasu.

 

Dyrektor MDK im J. Korczaka

  Monika Modrzejewska


 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

w tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie MDK.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR MONIKA MODRZEJEWSKA
Osoba publikująca:
MIROSŁAWA KIDAŁA
Data wytworzenia:
2006-06-27
Data publikacji:
2011-05-14
Data aktualizacji:
2018-04-18
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-04-18 20:35:21
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2018-04-18 20:33:28
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2017-05-16 20:55:20
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2016-10-22 18:20:08
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2014-05-05 13:23:31
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2014-05-05 13:23:20
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2011-05-14 15:55:14
DARIUSZ SERAFIN
 Edycja
2011-05-14 15:54:11
DARIUSZ SERAFIN
 Edycja
2011-05-14 15:51:15
DARIUSZ SERAFIN
 Edycja
2011-05-14 15:50:00
DARIUSZ SERAFIN
 Edycja
2008-09-10 10:13:15
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2008-09-10 10:12:15
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2008-09-10 10:11:04
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2008-09-10 10:10:09
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2008-09-10 10:09:04
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-07-11 13:06:06
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-11 13:04:15
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 14:30:16
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 14:29:04
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 13:30:35
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 13:29:31
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-07-03 13:28:53
KIDAŁA MIROSŁAWA
 Edycja
2006-06-27 15:07:33
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 15:05:55
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 15:03:12
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 15:02:21
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 15:01:48
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:58:59
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:58:12
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:52:30
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:52:16
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:46:14
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:44:36
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja
2006-06-27 14:42:10
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OS. KALINOWE
 Edycja