W ramach upowszechniania produktu projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostakmi samorządu terytoialnego" odbyły się w ostatnim czasie nastepujące prezentacje:

 

 

Prezentacja i konsultacje dla Kadry kierowniczej miasta Skawina w zakresie wykorzystania Katalogu wskaźników dziedzinowych oraz Systemu STRADOM do zarządzania Miastem w dniu 2015.07.13 r.

Prezentacja produktu projektu i konsultacje w zakresie Systemu STRADOM w Krośnie w dniu 2015.05.27 r.

Prezentacja produktu projektu MJUP i konsultacje w zakresie Katalogu wskaźników dziedzinowych oraz Systemu STRADOM dla gmin zrzeszonych w ramach KrOF w dniu 2015.06.24 r.

Prezentacja i konsultacje z zakresu Systemu STRADOM - funkcjonalności zarządznaia ryzykiem i planowania zadań budżetowych dla przedstawicieli Urzędu Miasta Gliwice w dniu 2015.06.22 r.

Prezentacja produktu projektu MJUP dla przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dniu 2015.04.16r.

Prezentacja produktu projektu i konsultacje w zakresie budżetu zadaniowego i Systemu STRADOM w Tarnowie w dniu 2015.03.31r.

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-15 15:03:06
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-06-26 10:16:04
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2017-08-11 12:22:14
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2016-04-21 13:47:27
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-08-05 12:10:16
SYLWIA WŁODARCZYK
 Publikacja