BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
Wersja dokumentu z dnia 2010-05-21 13:28:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży

 

strona domowa 

Baner SCKM

  

Zakres działania

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży różnorodne, twórcze formy w zakresie edukacji artystycznej oraz działalności środowiskowej i wychowawczej. Program kształcenia został dostosowany do umiejętności, zainteresowań i talentu uczestników, zapewniając tym samym wszechstronny rozwój osobowości i zdolności intelektualno - artystycznych.
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli - instruktorów, którzy są równocześnie czynnymi zawodowo fachowcami swoich specjalności.

 

strona domowa: www.sckm.krakow.pl

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie SCKM. Informacja zostanie udostepniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.