BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
Wersja dokumentu z dnia 2018-04-18 09:48:05

Biuletyn Informacji Publicznej

Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży

 

strona domowa 

 

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży różnorodne, twórcze formy w zakresie edukacji artystycznej oraz działalności środowiskowej i wychowawczej. Program kształcenia został dostosowany do umiejętności, zainteresowań i talentu uczestników, zapewniając tym samym wszechstronny rozwój osobowości i zdolności intelektualno - artystycznych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli - instruktorów, którzy są równocześnie czynnymi zawodowo fachowcami swoich specjalności.

 

strona domowa: www.sckm.krakow.pl

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie SCKM. Informacja zostanie udostepniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-23 09:14:30
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-01-23 09:09:50
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-01-23 09:00:16
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-01-23 08:59:12
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-01-23 08:53:43
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2018-04-18 09:48:05
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2015-05-28 13:45:42
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2010-05-21 13:31:45
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2010-05-21 13:28:47
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2008-11-21 12:48:08
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
 Edycja
2007-03-09 13:51:45
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
 Edycja
2007-03-09 13:51:16
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
 Edycja
2006-06-27 15:04:53
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
 Edycja
2006-06-27 15:02:19
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
 Edycja
2006-06-27 14:57:53
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
 Edycja
2006-06-27 14:55:26
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
 Edycja
2006-06-27 14:53:33
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
 Edycja
2006-06-27 14:51:54
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
 Edycja
2006-06-27 14:49:36
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
 Edycja
2006-06-27 14:47:43
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
 Edycja
2006-06-27 14:46:02
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
 Edycja
2006-06-27 14:40:46
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
 Edycja