Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady odnośnie fotografii Sali Obrad

 

1. Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa – Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa: dysponent niniejszego materiału. Zakres wykorzystania nie może naruszać dóbr osobistych wizerunku osoby uwidocznionej na zdjęciu.

2. Korzystający ze zdjęcia zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać stosowną zgodę na rozpowszechnienie wizerunku w przypadku jeżeli jest to wymagane prawem.

3. W przypadku posiadania zgody na wykorzystanie niniejszego zdjęcia Korzystający zobowiązany jest do oznaczenia źródła jego pochodzenia : Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

4. Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa – Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach BIP MK lub w innym miejskim serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,

- szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-08-22 09:01:28
KONRAD SZUBA
 Edycja
2016-08-03 15:25:21
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2015-07-28 13:56:52
KONRAD SZUBA
 Publikacja