logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków


WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.

INFORMACJE o dyskusjach publicznych znajdują się na stronie ZAPROSZENIA - tutaj ->


INFORMACJA dotycząca obecnego działania Wydziału Planowania Przestrzennego - tutaj ->

INFORMACJA o sposobach składania uwag wynikających ze zmiany przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz nowy adres e-mail dedykowany składaniu uwag do wykładanych projektów planów: uwagi-bp@um.krakow.pl - szczegóły w informacji - tutaj ->

OGŁOSZENIE z dnia 22 maja 2020 r. o podjęciu procedur planistycznych, które zostały zawieszone z dniem 31 marca 2020 r. Pełna treść ogłoszenia - tutaj -> 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAMPUS UP"
  - w dniach od 22 czerwca do 20 lipca 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 14 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 3 sierpnia 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKAMPUS UP


 2. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOBIERZYŃSKA"
  - w dniach od 16 czerwca do 14 lipca 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 9 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 28 lipca 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKOBIERZYŃSKA


 3. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - REJON KONCENTRACJI USŁUG"
  - w dniach od 15 czerwca do 13 lipca 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 6 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 27 lipca 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuBRONOWICE - REJON KONCENTRACJI USŁUG


 4. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIEDEŃSKA"
  - w dniach od 15 czerwca do 13 lipca 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 1 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 27 lipca 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuWIEDEŃSKA


 5. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA - OS. GOTYK"
  - do dnia 10 lipca 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 2 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 24 lipca 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuGÓRKA NARODOWA – OS. GOTYK


 6. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLEPARZ"
  - do dnia 10 lipca 2020 r.

  - dyskusja publiczna w dniu 7 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 24 lipca 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKLEPARZ


 7. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C"
  - do dnia 10 lipca 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 9 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 24 lipca 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuCENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip