logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków


WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów i uchwały krajobrazowej oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń. 1. Ponowne wyłożenie projektu uchwały w sprawie
  "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"
  - w dniach od 14 października do 13 listopada 2019 r.,

  - dyskusja publiczna w dniu 24 października 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 27 listopada 2019 r.


  Szczegóły na stronie projektu uchwały (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuPROJEKT UCHWAŁY


 2. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA"
  - w dniach od 16 września do 14 października 2019 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 25 września 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 28 października 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuMALBORSKA


 3. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF"
  - w dniach od 17 września do 15 października 2019 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 3 października 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 29 października 2019 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuCZYŻYNY - AWF


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-10-16 11:53:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-16 11:52:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-14 08:40:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-01 14:20:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-18 10:31:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-18 10:23:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-18 08:23:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-17 14:18:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-16 11:52:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-16 11:38:37
TOMASZ GDULA
 Edycja