Wersja dokumentu z dnia 2015-04-30 14:00:53

                                                             

 KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA

 Prezentacja Produktu finalnego projektu MJUP

 

15.05.2015,  godz. 10.00 - 16.00

 Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4

 

 

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 ogólną prezentacją produktu finalnego projektu MJUP.

Następnie odbędą się warsztaty prezentujące najważniejsze moduły produktu. Warsztaty odbędą się w dwóch seriach, dzięki czemu każdy uczestnik będzie mógł uczestniczyć w dwóch warsztatach:

Warsztat I: Pierwszy warsztat dotyczyć będzie Katalogu wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych jako narzędzia zarządzania strategicznego. Warsztaty służyć będą prezentacji dobrych praktyk z zakresu wyboru i definiowania wskaźników tak, aby odpowiadały one potrzebom informacyjnym kierownictwa jednostki i mieszkańców, jak również przykładom zastosowania ich w procesie zarządzania realizacją Strategii oraz realizacją usług publicznych, w tym z wykorzystaniem Systemu STRADOM.

Warsztat II: Drugi warsztat dotyczyć będzie wykorzystania Systemu STRADOM do planowania i monitorowania na poziomie strategicznym (WPF, programy) i operacyjnym (zadania budżetowe, projekty) w sposób umożliwiający powiązanie programów, dziedzin zarządzania i usług publicznych z zadaniami budżetowymi oraz monitorowanie ich realizacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

Warsztat III: Trzeci warsztat dotyczyć będzie zarządzania ryzykiem, audytu i nadzoru nad rekomendacjami z wykorzystaniem Systemu STRADOM. W Systemie STRADOM zarządzanie ryzykiem obejmować może poziom strategiczny, poziom programów, projektów, zadań budżetowych oraz zasobów, w tym bezpieczeństwa informacji.

 

Po warsztatach odbędzie się spotkanie przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu zainteresowanych wdrażaniem produktu finalnego projektu MJUP. Podczas spotkania będziemy mogli poznać Państwa potrzeby oraz zaproponować możliwe wsparcie,jeśli zechcecie Państwo rozpocząć wdrażanie produktu lub jego części w swojej jednostce.

Konferencję adresujemy do przedstawicieli kierownictwa jednostek samorządu: prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz skarbników, sekretarzy gmin, dyrektorów komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za budżet, strategię rozwoju, audytorów wewnętrznych.Z każdej jednostki samorządu zapraszamy dwie osoby – przedstawiciela najwyższego kierownictwa i przedstawiciela wyższej kadry menadżerskiej.

Zaproszenie w pierwszej kolejności skierowaliśmy do dużych i średnich jednostek samorządu terytorialnego, które w przeszłości wyraziły zainteresowanie wdrożeniem budżetu zadaniowego. Przedstawiamy listę jednostek, do których skierowaliśmy zaproszenie.

Ponadto zapraszamy, w miarę wolnych miejsc, pracowników uczelni wyższych, konsultantów i ekspertów.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 8 maja 2015r. na adres: Teresa.Chaim@um.krakow.pl, telefon kontaktowy 12 616 1506.

 

Skrócona informacja o najważniejszych elementach produktu:

Ulotka Jakość Życia i Jakość Usług Publicznych

Ulotka STRADOM

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-13 13:03:07
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-06-26 10:19:09
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2017-08-11 12:21:51
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2016-04-21 13:47:02
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-05-22 09:27:35
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-05-22 09:26:13
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-05-22 09:15:00
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-05-22 09:12:40
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-05-22 09:02:39
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-05-22 09:01:38
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-05-22 08:57:24
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-05-22 08:55:04
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-05-22 08:53:00
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-05-06 07:44:42
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-04-30 14:00:53
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-04-30 13:59:56
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-04-30 13:59:02
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-04-30 13:54:30
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-04-30 13:50:53
SYLWIA WŁODARCZYK
 Edycja
2015-04-30 11:35:19
SYLWIA WŁODARCZYK
 Publikacja