Archiwum BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki
Dokument archiwalny

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków

zapytanie ofertowe

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4


 

Dziennik zmian dokumentu:


2015-03-18 10:00:25
PAULINA PRANICA
 Przeniesiono do archiwum
2014-12-08 09:35:23
PAULINA PRANICA
 Publikacja