Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Dialogu Obywatelskiego


2018-01-23 WT 17:00 Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030." -według druku nr 2511.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta - RafaŁ Kulczycki

2. Realizacja drogi dojazdowej do planowanej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Ślicznej 36 w kontekście protestu mieszkańców osiedla.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Tadeusz Trzmiel

   Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki - Jadwiga Warat-Hapońska

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Andrzej Mikołajewski

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa


2018-01-24 ŚR 09:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Propozycja utworzenia Centrum dla bezdomnych i ubogich. Spotkanie z Panią dr Wiesławą Klimek-Piotrowską.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów leczniczych biorących udział w Projekcie pn. "Rodzicu nie jesteś sam!" w latach 2018 - 2020 - według druku nr 2602

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018.

4. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych


2018-01-24 ŚR 09:45 sala 303 UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2018 rok.

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Promocji i Turystyki


2018-01-25 CZ 15:00 sala Dietla UMK PI.Wszyskich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Rozwój parków miejskich jako element podniesienia atrakcyjności turystycznej Krakowa - Informacja Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Piotr Kempf

3. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2018 rok.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Główna


2018-01-29 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Uzgodnienie porządku obrad XCIV sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 7 lutego 2018 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta - Paweł Stańczyk

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa na rok 2018.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2018-01-29 PN 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kleparz".

2. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice II - części A,B,C".

3. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych Miasta Krakowa".

Zaproszeni goście:

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Dziennik zmian dokumentu: