Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Sportu i Kultury Fizycznej


2018-10-16 WT 15:00 Obiekt Zespołu Szkół Łączności w Krakowie 30 - 337 Kraków ul.Monte Cassino 31

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Prezentacja inwestycji ? budowa krytego basenu o rozmiarach olimpijskich w obiekcie Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej - Krzysztof Kowal

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Dziennik zmian dokumentu: