Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2018-04-25 ŚR 10:00


Sesja nr: 7100 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 2747
  2747 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Kazimierzowskim 8 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 63% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2018-03-16
  Projekt doręczony - 2018-03-16
  I czytanie - 2018-04-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  


 5. Druk nr 2748
  2748 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 46 usytuowanego w budynku przy ul. Bohaterów Wietnamu 3 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 82% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2018-03-15
  Projekt doręczony - 2018-03-16
  I czytanie - 2018-04-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  


 6. Druk nr 2749
  2749 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 80 usytuowanego w budynku na os. Piastów 31 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 50% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2018-03-15
  Projekt doręczony - 2018-03-16
  I czytanie - 2018-04-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  


 7. Druk nr 2750
  2750 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. Grzegórzeckiej 98 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 77% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2018-03-15
  Projekt doręczony - 2018-03-16
  I czytanie - 2018-04-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  


 8. Druk nr 2751
  2751 -   PDF  
  2751 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Mała Góra Nr 14
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-03-15
  Projekt doręczony - 2018-03-16
  I czytanie - 2018-04-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  


 9. Druk nr 2759
  2759 -   PDF  
  2759 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 31 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zielińskiej Nr 20
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-03-20
  Projekt doręczony - 2018-03-21
  I czytanie - 2018-04-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  


 10. Druk nr 2765
  2765 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku przy ul. Św. Agnieszki 7 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 83% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2018-03-27
  Projekt doręczony - 2018-03-28
  I czytanie - 2018-04-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  


 11. Druk nr 2770
  2770 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Andrzej Mikołajewski/
  Pozytywna opinia prawna Marcin Hanczakowski
  Data wpływu - 2018-03-28
  Projekt doręczony - 2018-03-28
  I czytanie - 2018-04-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-04-09 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-04-24 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-04-24 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: A. MISZALSKI -   PDF   - doręczenie - 2018-04-11
  Poprawka - zgłoszona przez: A. MISZALSKI -   PDF   - doręczenie - 2018-04-11
  Poprawka - zgłoszona przez: A. MISZALSKI -   PDF   - doręczenie - 2018-04-11
  Poprawka - zgłoszona przez: A. MISZALSKI -   PDF   - doręczenie - 2018-04-11


 12. Druk nr 2775
  2775 -   DOC  
  2775 -   PDF  
  2775_zał.1 -   PDF  
  2775_zał.2 -   PDF  
  2775_zał.3 -   PDF  
  2775_zał.4 -   PDF  
  2775_zał.5 -   PDF  
  2775_zał.5.2 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 801, 853, 854, 855 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-04-03
  Projekt doręczony - 2018-04-04
  I czytanie - 2018-04-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  


 13. Druk nr 2776
  2776 -   PDF  
  2776 -   DOC  
  2776_zał.1 -   PDF  
  2776_zał.2 -   PDF  
  2776_zał.3 -   PDF  
  2776_zał.3.2 -   PDF  
  2776_zał.4 -   PDF  
  2776_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-04-03
  Projekt doręczony - 2018-04-04
  I czytanie - 2018-04-11
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10 -   PDF  


 14. Druk nr 2780
  2780 -   PDF  

  Nazwa ulicy i skweru
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Maria Kolińska/
  Pozytywna opinia prawna Monika Konior-Czarnota
  Data wpływu - 2018-04-03
  Projekt doręczony - 2018-04-06


 15. Druk nr 2794
  2794 -   DOC  
  2794 -   PDF  

  Odwołanie Marty Szreniawy z pełnienia funkcji ławnika
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Starowicz
  Data wpływu - 2018-04-10
  Projekt doręczony - 2018-04-12


 16. Druk nr 2795
  2795 -   PDF  
  2795 -   DOC  

  Odwołanie Marty Banaś z pełnienia funkcji ławnika
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Starowicz
  Data wpływu - 2018-04-10
  Projekt doręczony - 2018-04-12


 17. Druk nr 2796
  2796_wył_jawności -   PDF  

  Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Starowicz
  Data wpływu - 2018-04-10
  Projekt doręczony - 2018-04-12


 18. Druk nr 2798
  2798 -   PDF  
  2798 -   DOC  

  Określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018 r.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Olszowska-Dej/
  Pozytywna opinia prawna T. Dyrdycki-Borowy
  Data wpływu - 2018-04-12
  Projekt doręczony - 2018-04-13

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-04-23 -   PDF  


 19. Druk nr 2772
  2772 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia Zespołu ds. nowelizacji statutów dzielnic
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Edward Porębski/
  z uwagą opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-03-28
  Projekt doręczony - 2018-03-29


 20. Druk nr 2788
  2788_z_opinią_prawną -   PDF  

  Wybór Przewodniczącego Komisji ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa Rady Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Kosek/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka
  Data wpływu - 2018-04-11
  Projekt doręczony - 2018-04-11


 21. Druk nr 2790
  2790_niejawne -   PDF  

  Skarga na działanie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2018-04-11
  Projekt doręczony - 2018-04-11


 22. Druk nr 2791
  2791_niejawne -   PDF  

  Skarga na niedopełnianie obowiązków przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2018-04-10
  Projekt doręczony - 2018-04-11

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-04-23 -   PDF  


 23. Druk nr 2806
  2806 -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr LIV/370/92 w sprawie ustanowienia Medalu ''CRACOVIAE MERENTI'' za zasługi dla Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Paweł Stańczyk/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Lenkiewicz
  Data wpływu - 2018-04-17
  Projekt doręczony - 2018-04-18


 24. Druk nr 2814
  2814 -   DOC  
  2814 -   PDF  
  2814_zał. -   PDF  

  Podział Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Starowicz
  Data wpływu - 2018-04-17
  Projekt doręczony - 2018-04-19


 25. Druk nr 2807
  2807_RMK 16 (zm kwiecień) -   DOC  
  2807_RMK 16 (zm kwiecień) -   PDF  
  2807_zał.1_Z1RMK16 -   PDF  
  2807_zał.2_zał 1 RMK 16 (zm kwiecień) -   PDF  
  2807_zał.3_RMK zm 9 programowe 2018 -   PDF  
  2807_zał.4_zał 13 RMK 16 (zm kwiecień) -   PDF  
  2807_zarządzenie PMK_RMK 16 (zm kwiecień) przekazanie -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-04-17
  Projekt doręczony - 2018-04-18


 26. Druk nr 2808
  2808_RMK 15 (zm kwiecień) -   DOC  
  2808_RMK 15 (zm kwiecień) -   PDF  
  2808_zał.1_Z1RMK15 -   PDF  
  2808_zał.2_zał 1 RMK 15 (zm kwiecień) -   PDF  
  2808_zał.3_RMK zm 8 programowe 2018 -   PDF  
  2808_zał.4_zał 7-1.1 RMK 15 (zm kwiecień) -   PDF  
  2808_zał.5_zał 10 RMK 15 (zm kwiecień) -   PDF  
  2808_zał.6_ -   PDF  
  2808_zarządzenie PMK_RMK 15 (zm kwiecień) przekazanie -   DOC  
  2808_zarządzenie PMK_RMK 15 (zm kwiecień) przekazanie -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 756, 801, 851, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 851, 854, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-04-17
  Projekt doręczony - 2018-04-18


 27. Druk nr 2809
  2809_RMK 17 (zm kwiecień) przekazanie dzielnice -   DOC  
  2809_RMK 17 (zm kwiecień) przekazanie dzielnice -   PDF  
  2809_zał.1_zał 1 RMK 17 (zm kwiecień) dzielnice -   PDF  
  2809_zał.2_Dz zm 11 zał. nr 4 inwestycje dzielnice -   PDF  
  2809_zał.3_zał 7-1.2 RMK 17 (zm kwiecień) dzielnice -   PDF  
  2809_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 900 i 921 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-04-17
  Projekt doręczony - 2018-04-18


 28. Druk nr 2810
  2810_RMK 14 (zm kwiecień) -   DOC  
  2810_RMK 14 (zm kwiecień) -   PDF  
  2810_zał.1_Z1RMK14 -   PDF  
  2810_zał.2_zał 1 RMK 14 (zm kwiecień) -   PDF  
  2810_zał.3_zał 3 RMK 14 (zm kwiecień) -   PDF  
  2810_zał.4_zał 7-1.3 RMK 14 (zm kwiecień) -   PDF  
  2810_zał.4_zał 7-2 RMK 14 (zm kwiecień) -   PDF  
  2810_zał.5_zał 13 RMK 14 (zm kwiecień) -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach 801 i 854)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-04-17
  Projekt doręczony - 2018-04-18


 29. Druk nr 2811
  2811_Zał. 1 - WPF -   PDF  
  2811_Zał. 2 - WPW -   PDF  
  2811_Zał. 3 Objasnienia cz. A -   PDF  
  2811_Zał. 3 Objasnienia cz. B-1 zad. strategiczne -   PDF  
  2811_Zał. 3 Objasnienia cz. B-2 zad. programowe -   PDF  
  2811_Zał. 3 Objasnienia cz. B-3 zad. dzielnic -   PDF  
  2811_Zał. 3 Objasnienia cz. C zakresy całkowite -   PDF  
  2811_zarządzenie i uchwała_zmiana nr 7 WPF 2018_bez znaczków -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-04-17
  Projekt doręczony - 2018-04-18


 30. Druk nr 2773
  2773 -   PDF  
  2773 -   DOC  

  Inkasa opłaty skarbowej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marzena Kania/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2018-03-29
  Projekt doręczony - 2018-04-03

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2018-04-13


 31. Druk nr 2783
  2783 -   PDF  

  Zmiana uchwały nr LXXXIX/2303/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 132 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Data wpływu - 2018-04-09
  Projekt doręczony - 2018-04-10


 32. Druk nr 2784
  2784 -   PDF  

  Zmiana uchwały nr LXXXIX/2260/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 90, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-04-09
  Projekt doręczony - 2018-04-10


 33. Druk nr 2785
  2785 -   PDF  

  Zmiana uchwały nr LXXXIX/2190/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 75, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-04-09
  Projekt doręczony - 2018-04-10


 34. Druk nr 2786
  2786 -   PDF  

  Zmiana uchwały nr LXXXIX/2191/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 87- sportowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-04-09
  Projekt doręczony - 2018-04-10


 35. Druk nr 2787
  2787 -   PDF  

  Zmiana uchwały nr LXXXIX/2342/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-04-09
  Projekt doręczony - 2018-04-10


 36. Druk nr 2793
  2793_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 13 położonym przy ul. Palacha w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-04-10
  Projekt doręczony - 2018-04-12


 37. Druk nr 2799
  2799 -   DOC  
  2799 -   PDF  
  2799_zał. -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XCI/2389/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Adam Chrapisiński/
  Pozytywna opinia prawna B. Kiczek-Grygiel
  Data wpływu - 2018-04-12
  Projekt doręczony - 2018-04-13


 38. Druk nr 2777
  2777 -   PDF  
  2777 -   DOC  

  Odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny Południe II"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-04-03
  Projekt doręczony - 2018-04-04


 39. Druk nr 2789-R
  2789-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie apelu do o wydanie nowelizacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w zakresie świadczenia pn. Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku
  /projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
  Data wpływu - 2018-04-11
  Projekt doręczony - 2018-04-11


 40. Druk nr 2792-R
  2792-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie zwrotu krakowskich kamienic
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
  Data wpływu - 2018-04-11
  Projekt doręczony - 2018-04-11


 41. Oświadczenia, komunikaty.

 42. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.


 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-03-26 13:23:18
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2017-04-03 12:07:36
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2016-04-20 14:11:08
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2016-04-20 13:50:32
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2014-11-07 13:25:10
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2014-11-05 11:57:38
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2014-10-31 12:38:36
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2014-10-30 11:25:10
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2014-10-27 15:46:53
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2014-10-22 11:31:25
MARTA KUCHARYK
 Edycja