Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku

Druk nr 1
0001 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca KLUB RADNYCH - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2014-12-03
Projekt doręczony - 2014-12-03
tryb jednego czytania

Druk nr 156
0156 -   PDF  
0156 -   DOC  

Zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na XXI sesji RMK /08.07.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Klubu Radnych PO celem: 1/ wykonania analizy dotyczącej wpływu ww. druku na działalność gospodarczą punktów sprzedających alkohol /w latach 2016-2018/; 2/ przeprowadzenia dokładnych pomiarów odległości od punktów sprzedająch alkohol do miejsc podlegających ochronie.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2015-02-20
Projekt doręczony - 2015-02-24
I czytanie - 2015-04-15
II czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-07-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-07-02
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2015-04-15  PDF  
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2015-03-30  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: do poprawki Radnego W. Wojtowicza 2015-05-28  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. KRZYSZTONEK  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: T. KWIATKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. WOJTOWICZ  PDF  

Druk nr 323
0323_ z opinią prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Piastowska-Armii Krajowej''
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2015-05-26
Projekt doręczony - 2015-05-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2015-06-10  PDF  

Druk nr 363-R
0363-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie procedowania prac nad ustawą o stałej cenie książki
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
Data wpływu - 2015-06-11
Projekt doręczony - 2015-06-15
I czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-09-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 444-R
0444-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie objęcia ochroną prawną pojęcia nazwy ''szkoła''
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Barbara Nowak/
Data wpływu - 2015-08-25
Projekt doręczony - 2015-08-26
tryb jednego czytania

Druk nr 466
0466 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
/projektodawca Rada Dzielnic III - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2015-07-30
Projekt doręczony - 2015-09-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2015-10-06  PDF  

Druk nr 549-R
0549-R -   PDF  

Rezolucja do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta do wstępnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2015-11-04
Projekt doręczony - 2015-11-04
I czytanie - 2015-11-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-11-13
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-11-17
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  

Druk nr 618
0618 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2015-12-01
Projekt doręczony - 2015-12-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 857
0857 -   PDF  

Stosowanie się władz Miasta Krakowa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2016-04-27
Projekt doręczony - 2016-04-27
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  

Druk nr 858
0858_Zal II_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_Zal-1_doUchwRMKplan_RysunekPlanu-CzyzAWF_doBIP -   PDF  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   DOC  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał III do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał nr 2 do 980 z 2016 wył jaw -   PDF  
0858_zarz 980 z 2016 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-04-26
Projekt doręczony - 2016-04-28
I czytanie - 2016-05-11
II czytanie - 2016-06-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-11-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-06-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 943-R
0943-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie powstrzymania podziałów w społeczeństwie
/projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Jerzy Friediger/
Data wpływu - 2016-05-25
Projekt doręczony - 2016-05-25
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 1039
1039 -   PDF  
1039_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
1039_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-30
Projekt doręczony - 2016-07-04
I czytanie - 2016-08-31
II czytanie - 2016-09-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-09-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-09-13
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna z poprawkami 2016-09-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  PDF  

Druk nr 1048-R
1048-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie poszanowania prawa własności wspólnot religijnych oraz odrzucenia komunistycznej spuścizny w tej dziedzinie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1049-R
1049-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1472
1472 -   PDF  

Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2016-12-14
Projekt doręczony - 2016-12-15
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 1524
1524 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2017-01-11
Projekt doręczony - 2017-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 1705
1705 -   PDF  
1705_zał_graf -   PDF  
1705_zał.II_do_Zarz_ANALIZA.docx -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-02-03
Projekt doręczony - 2017-02-07
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27  PDF  

Druk nr 1720
1720 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w budżecie Krakowa na 2017 rok dodatkowych środków finansowych dla dawnych dzielnic Miasta Krakowa obejmujących swym obszarem Krowodrzę, Śródmieście i Podgórze
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-26  PDF  

Druk nr 2082
2082 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka
/projektodawca Rada Dzielnicy VII - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-05-18
Projekt doręczony - 2017-06-19
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-07-04  PDF  

Druk nr 2256
2256 -   PDF  

Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. wykupu lub zamiany terenu na Wzgórzu Kaim, na którym zlokalizowany jest pomnik ,,Odparcia Rosjan"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grażyna Fijałkowska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-09-27
Projekt doręczony - 2017-09-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-10-11  PDF     DOC  

Druk nr 2538
2538_niejawne -   PDF  

Skarga na działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-11-21
Projekt doręczony - 2017-11-22
tryb jednego czytania

Druk nr 2617
2617 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-01-15
Projekt doręczony - 2018-01-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2648
2648 -   PDF  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bulwary Wisły" uchwalonego uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r.
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Edward Porębski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-07
Projekt doręczony - 2018-02-08
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-02-22  PDF  

Druk nr 2670
2670 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-13
Projekt doręczony - 2018-02-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2694
2694 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2695
2695 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-28
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2696
2696 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2741
2741 -   PDF  
2741_zał_graf -   PDF  
2741_zał.II_do_zarz_PMK_595_18 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dzielnica X - Wschód"

Na XCVIII sesji RMK /28.03.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego G. Stawowego Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem przygotowania projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "Rajsko II"; "Soboniowice II"; "Barycz II"/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-03-13
Projekt doręczony - 2018-03-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2826
2826 -   DOC  
2826 -   PDF  
2826_zał.1_mapa -   PDF  
2826_zał.2_wył_jawn -   PDF  
2826_zał.3 -   PDF  
2826_zał.II_do_zarz_PMK_1024 -   DOC  
2826_zał.II_do_zarz_PMK_1024 -   PDF  
2826_zał.III_do_zarz_1024_18 -   PDF  
2826_zał.III_do_zarz_1024_18_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Gen. Bora-Komorowskiego - Rejon Koncentracji Usług"

Na CII sesji RMK /23.05.2018 r./ w wyniku przegłosowania poprawek Radnego W. Pietrusa Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-04-24
Projekt doręczony - 2018-04-25
I czytanie - 2018-05-09
II czytanie - 2018-05-23
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-05-15
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-05-17
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-05-23  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2018-05-21  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-05-23  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  

Druk nr 2866
2866 -   PDF  
2866 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-05-09
Projekt doręczony - 2018-05-10
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  

Druk nr 2867
2867_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 16 położonym na os. Na Wzgórzach w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-05-10
Projekt doręczony - 2018-05-11
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  

Druk nr 2868
2868 -   PDF  
2868 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Puszkarskiej Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-05-10
Projekt doręczony - 2018-05-11
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  

Druk nr 2869
2869 -   PDF  
2869 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 25 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bytomskiej Nr 16 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-05-10
Projekt doręczony - 2018-05-11
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  

Druk nr 2870
2870 -   PDF  
2870 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 7 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi Nr 19/Jaxy Gryfity Nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-05-10
Projekt doręczony - 2018-05-11
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  

Druk nr 2871
2871 -   PDF  
2871 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grzegórzeckiej Nr 4/ Gen. Józefa Dwernickiego Nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-05-10
Projekt doręczony - 2018-05-11
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  

Druk nr 2872
2872_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 18 położonym na os. Na Lotnisku w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-05-09
Projekt doręczony - 2018-05-11
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  

Druk nr 2875
2875_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 59 położonym przy ul. Prądnickiej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-05-11
Projekt doręczony - 2018-05-15
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  

Druk nr 2876
2876_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 11 położonym na os. Stalowym w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-05-11
Projekt doręczony - 2018-05-15
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  

Druk nr 2877
2877_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 30 położonym na os. Szkolnym w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-05-14
Projekt doręczony - 2018-05-15
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  

Druk nr 2889
2889 -   PDF  

Przekształcenie Samorządowego Przedszkola nr 95 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z ul. Żywieckiej 24 na ul. Kościuszkowców 6
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-05-15
Projekt doręczony - 2018-05-16
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2900
2900 -   PDF  

Nazwa ulicy
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-05-23
Projekt doręczony - 2018-05-24
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Negatywna 2018-06-05  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-06-06  PDF  

Druk nr 2901
2901 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie programu pilotażowego budowy małej sieci dostawczej na gaz płynny dla od 2 do 10 odbiorców
/projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-05-23
Projekt doręczony - 2018-05-24
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-06-06  DOC     PDF  

Druk nr 2902
2902 -   PDF  
2902 -   DOC  

Zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2018-05-24
Projekt doręczony - 2018-05-25
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-26
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-28
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 2903
2903 -   PDF  
2903 -   DOC  

Ustalenie dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2018-05-24
Projekt doręczony - 2018-05-25
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-26
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-28
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 2904
2904 -   PDF  
2904 -   DOC  

Wprowadzenie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2018-05-24
Projekt doręczony - 2018-05-25
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-26
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-28
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: A. GRELECKI  PDF  

Druk nr 2905
2905_niejawna -   PDF  

Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez Pana (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa), dotyczącej zmian w przyznawaniu abonamentu postojowego
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-05-29
Projekt doręczony - 2018-05-29
tryb jednego czytania

Druk nr 2906
2906_niejawna -   PDF  

Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa), w sprawie upamiętnienia wybitnych kobiet związanych z Krakowem: Kazimiery Bujwidowej, Jadwigi Sikorskiej - Klemensiewiczowej, Stanisławy Dowgiałło i Janiny Kosmowskiej, poprzez nazwanie ich imionami nowopowstających ulic i placów w Krakowie
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-05-28
Projekt doręczony - 2018-05-29
tryb jednego czytania

Druk nr 2908
2908_RMK 25 (zm czerwiec) -   PDF  
2908_zał.1_Z1RMK25 -   PDF  
2908_zał.2_zał 1 RMK 25 (zm czerwiec) -   PDF  
2908_zał.3_RMK zm 14 programowe 2018 -   PDF  
2908_zał.4_zał 5 RMK 25 (zm czerwiec) -   PDF  
2908_zał.5_zał 7-1.2 RMK 25 (zm czerwiec) -   PDF  
2908_zał.6_zał 13 RMK 25 (zm czerwiec) -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 852, 900 i 926, wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 900 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-05-29
Projekt doręczony - 2018-05-30
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  

Druk nr 2909
2909_RMK 26 (zm czerwiec) dzielnice -   PDF  
2909_RMK 26 (zm czerwiec) przekazanie dzielnice -   PDF  
2909_zał.1_zał 1 RMK 26 (zm czerwiec) dzielnice -   PDF  
2909_zał.2_Dz zm 17 zał. nr 4 inwestycje dzielnice -   PDF  
2909_zał.3.2_zał 7-2 RMK 26 (zm czerwiec) dzielnice -   PDF  
2909_zał.3_zał 7-1.2 RMK 26 (zm czerwiec) dzielnice -   PDF  
2909_zał.4_Dz zm 17 zał nr 12 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 852, 853, 900 i 921 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-05-29
Projekt doręczony - 2018-05-30
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  

Druk nr 2910
2910_RMK inf I pół zmiana uchw -   PDF  
2910_RMK inf I pół zmiana uchw przekazanie -   PDF  
2910_zał._zał inf półroczna 2018 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze, z późniejszymi zmianami
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-05-29
Projekt doręczony - 2018-05-30
I czytanie - 2018-06-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-06-05  PDF  

Druk nr 2911
2911_Zarządzenie PMK 1325-2018 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Józefa Dietla Nr 39 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje /
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-05-29
Projekt doręczony - 2018-05-30
tryb dwóch czytań

Druk nr 2912
2912 -   PDF  
2912 -   DOC  

Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 25 w Krakowie, ul. Stawowa 179, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie, ul. Stawowa 179
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-05-30
Projekt doręczony - 2018-06-04
tryb jednego czytania

Druk nr 2913
2913 -   PDF  
2913 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku przy ul. Turka 15 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 72% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-05-30
Projekt doręczony - 2018-06-04
tryb dwóch czytań

Druk nr 2914
2914 -   PDF  
2914 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku na os. Ogrodowym 17 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 66 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-05-30
Projekt doręczony - 2018-06-04
tryb dwóch czytań

Druk nr 2915
2915 -   PDF  
2915 -   DOC  

Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-05-30
Projekt doręczony - 2018-06-04
tryb jednego czytania

Druk nr 2916
2916 -   PDF  

Zmiana uchwały nr XCVII/2511/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 roku. Projekt uchwały inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców "Nic o nas bez nas" w sprawie powołania Komisji ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Wojtowicz/
Data wpływu - 2018-06-04
Projekt doręczony - 2018-06-05
tryb jednego czytania

Druk nr 2917
2917 -   PDF  

Zniesienie opłaty targowej
/projektodawca Grupa Mieszkańców Miasta - I czytanie - referuje Łukasz Gibała/
Data wpływu - 2018-05-15
Projekt doręczony - 2018-06-05
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 2920
2920 -   PDF  

Ustanowienie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Zakrzówek"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-06-06
Projekt doręczony - 2018-06-06
tryb jednego czytania

Druk nr 2921
2921 -   PDF  
2921 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Szerokiej Nr 33 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-06-05
Projekt doręczony - 2018-06-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 2922
2922 -   PDF  
2922 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Józefa Dietla Nr 39 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-06-05
Projekt doręczony - 2018-06-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 2923
2923 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ochrony terenów w sąsiedztwie powstającego Parku Zakrzówek, położonych pomiędzy ul. Św. Jacka a ul. Wyłom
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-06-05
Projekt doręczony - 2018-06-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 2924
2924_z_opinią_prawną -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr CII/2657/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-06-06
Projekt doręczony - 2018-06-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 2925
2925 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2018-06-05
Projekt doręczony - 2018-06-06
tryb jednego czytania

Druk nr 2926
2926 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przywrócenia abonamentu postojowego miesięcznego typu "N" dla osób niepełnosprawnych
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Edward Porębski/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-06-06
Projekt doręczony - 2018-06-06
tryb jednego czytania

Druk nr 2929
2929_niejawny -   PDF  

Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-06-05
Projekt doręczony - 2018-06-07
tryb jednego czytania

Druk nr 2930
2930_niejawny -   PDF  

Skarga na działanie (...)
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2018-06-05
Projekt doręczony - 2018-06-07
tryb jednego czytania

Druk nr 2931-R
2931-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ochrony cennych przyrodniczo terenów położonych w rejonie zalewu Zakrzówek w Krakowie, pomiędzy ul. Św. Jacka a ul. Wyłom
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Data wpływu - 2018-06-05
Projekt doręczony - 2018-06-07
tryb jednego czytania

Druk nr 2932-R
2932-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie dokonania zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2018-06-06
Projekt doręczony - 2018-06-07
tryb jednego czytania

Druk nr 2933
2933 -   DOC  
2933 -   PDF  
2933_zał -   PDF  

Przystąpienie Gminy Miejskiej Kraków do stowarzyszenia World Urban Parks
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Pawlik/
Pozytywna opinia prawna - Zbigniew Bury
Data wpływu - 2018-06-08
Projekt doręczony - 2018-06-11
tryb jednego czytania

Druk nr 2934
2934 -   PDF  
2934 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Szlak Nr 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-06-11
Projekt doręczony - 2018-06-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2935
2935 -   PDF  
2935 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 16A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-06-08
Projekt doręczony - 2018-06-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2936
2936 -   PDF  
2936 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 23 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Kleparski Nr 4/ Basztowa Nr 15wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-06-08
Projekt doręczony - 2018-06-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2937
2937 -   PDF  
2937 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 7b stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Librowszczyzna Nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-06-08
Projekt doręczony - 2018-06-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2938-R
2938-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ustanowienia przepisów, które dawałaby samorządom możliwość regulowania kwestii działalności apartamentów turystycznych potocznie określanych jako AirBNB tak by funkcjonowanie ich w mieście nie było uciążliwe dla stałych mieszkańców miasta szczególnie w jego centrum
/projektodawca Komisja Promocji i Turystyki - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Data wpływu - 2018-06-11
Projekt doręczony - 2018-06-12
tryb jednego czytania

Druk nr 2939
2939 -   PDF  

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2017
/projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2018-06-11
Projekt doręczony - 2018-06-12
tryb dwóch czytań

Druk nr 2940
2940 -   PDF  

Absolutorium za rok 2017 dla Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2018-06-11
Projekt doręczony - 2018-06-12
tryb dwóch czytań

Druk nr 2941
2941 -   DOC  
2941 -   PDF  
2941_zał.1_mapa_bip -   PDF  
2941_zał.2_niejawny -   PDF  
2941_zał.3 -   DOC  
2941_zał.3 -   PDF  
2941_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
2941_zał.III_do_zarz_PMK -   DOC  
2941_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stary Bieżanów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2942
2942 -   PDF  
2942_zał_niejawny -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stary Bieżanów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-13
tryb jednego czytania

Druk nr 2943
2943 -   PDF  
2943_zał.1_mapa -   PDF  
2943_zał.2_niejawny -   PDF  
2943_zał.3 -   DOC  
2943_zał.3 -   PDF  
2943_zał.II_do_Zarz_PMK -   DOC  
2943_zał.II_do_Zarz_PMK -   PDF  
2943_zał.III_do_Zarz_PMK -   PDF  
2943_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Fortu Bronowice"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2944
2944 -   PDF  
2944_zał_niejawny -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Fortu Bronowice"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-13
tryb jednego czytania

Druk nr 2945
2945 -   DOC  
2945 -   PDF  
2945_zał.1_mapa -   PDF  
2945_zał.2_niejawny -   PDF  
2945_zał.3 -   DOC  
2945_zał.3 -   PDF  
2945_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
2945_zał.III_do_zarz_PMK -   DOC  
2945_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
2945_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2946
2946 -   PDF  
2946_zał_niejawny -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-13
tryb jednego czytania

Druk nr 2947
2947 -   PDF  
2947 -   DOC  
2947_zał.1_001-329 -   PDF  
2947_zał.1_002-329 -   PDF  
2947_zał.1_003-329 -   PDF  
2947_zał.1_004-329 -   PDF  
2947_zał.1_005-329 -   PDF  
2947_zał.1_006-329 -   PDF  
2947_zał.1_007-329 -   PDF  
2947_zał.1_008-329 -   PDF  
2947_zał.1_009-329 -   PDF  
2947_zał.1_010-329 -   PDF  
2947_zał.1_011-329 -   PDF  
2947_zał.1_012-329 -   PDF  
2947_zał.1_013-329 -   PDF  
2947_zał.1_014-329 -   PDF  
2947_zał.1_015-329 -   PDF  
2947_zał.1_016-329 -   PDF  
2947_zał.1_017-329 -   PDF  
2947_zał.1_018-329 -   PDF  

2947_zał.1_019-329 -   PDF  
2947_zał.1_020-329 -   PDF  
2947_zał.1_021-329 -   PDF  
2947_zał.1_022-329 -   PDF  
2947_zał.1_023-329 -   PDF  
2947_zał.1_024-329 -   PDF  
2947_zał.1_025-329 -   PDF  
2947_zał.1_026-329 -   PDF  
2947_zał.1_027-329 -   PDF  
2947_zał.1_028-329 -   PDF  
2947_zał.1_029-329 -   PDF  
2947_zał.1_030-329 -   PDF  
2947_zał.1_031-329 -   PDF  
2947_zał.1_032-329 -   PDF  
2947_zał.1_033-329 -   PDF  
2947_zał.1_034-329 -   PDF  
2947_zał.1_035-329 -   PDF  
2947_zał.1_036-329 -   PDF  
2947_zał.1_037-329 -   PDF  
2947_zał.1_038-329 -   PDF  

2947_zał.1_039-329 -   PDF  
2947_zał.1_040-329 -   PDF  
2947_zał.1_041-329 -   PDF  
2947_zał.1_042-329 -   PDF  
2947_zał.1_043-329 -   PDF  
2947_zał.1_044-329 -   PDF  
2947_zał.1_045-329 -   PDF  
2947_zał.1_046-329 -   PDF  
2947_zał.1_047-329 -   PDF  
2947_zał.1_048-329 -   PDF  
2947_zał.1_049-329 -   PDF  
2947_zał.1_050-329 -   PDF  
2947_zał.1_051-329 -   PDF  
2947_zał.1_052-329 -   PDF  
2947_zał.1_053-329 -   PDF  
2947_zał.1_054-329 -   PDF  
2947_zał.1_055-329 -   PDF  
2947_zał.1_056-329 -   PDF  
2947_zał.1_057-329 -   PDF  
2947_zał.1_058-329 -   PDF  

2947_zał.1_059-329 -   PDF  
2947_zał.1_060-329 -   PDF  
2947_zał.1_061-329 -   PDF  
2947_zał.1_062-329 -   PDF  
2947_zał.1_063-329 -   PDF  
2947_zał.1_064-329 -   PDF  
2947_zał.1_065-329 -   PDF  
2947_zał.1_066-329 -   PDF  
2947_zał.1_067-329 -   PDF  
2947_zał.1_068-329 -   PDF  
2947_zał.1_069-329 -   PDF  
2947_zał.1_070-329 -   PDF  
2947_zał.1_071-329 -   PDF  
2947_zał.1_072-329 -   PDF  
2947_zał.1_073-329 -   PDF  
2947_zał.1_074-329 -   PDF  
2947_zał.1_075-329 -   PDF  
2947_zał.1_076-329 -   PDF  
2947_zał.1_077-329 -   PDF  
2947_zał.1_078-329 -   PDF  

2947_zał.1_079-329 -   PDF  
2947_zał.1_080-329 -   PDF  
2947_zał.1_081-329 -   PDF  
2947_zał.1_082-329 -   PDF  
2947_zał.1_083-329 -   PDF  
2947_zał.1_084-329 -   PDF  
2947_zał.1_085-329 -   PDF  
2947_zał.1_086-329 -   PDF  
2947_zał.1_087-329 -   PDF  
2947_zał.1_088-329 -   PDF  
2947_zał.1_089-329 -   PDF  
2947_zał.1_090-329 -   PDF  
2947_zał.1_091-329 -   PDF  
2947_zał.1_092-329 -   PDF  
2947_zał.1_093-329 -   PDF  
2947_zał.1_094-329 -   PDF  
2947_zał.1_095-329 -   PDF  
2947_zał.1_096-329 -   PDF  
2947_zał.1_097-329 -   PDF  
2947_zał.1_098-329 -   PDF  

2947_zał.1_099-329 -   PDF  
2947_zał.1_100-329 -   PDF  
2947_zał.1_101-329 -   PDF  
2947_zał.1_102-329 -   PDF  
2947_zał.1_103-329 -   PDF  
2947_zał.1_104-329 -   PDF  
2947_zał.1_105-329 -   PDF  
2947_zał.1_106-329 -   PDF  
2947_zał.1_107-329 -   PDF  
2947_zał.1_108-329 -   PDF  
2947_zał.1_109-329 -   PDF  
2947_zał.1_110-329 -   PDF  
2947_zał.1_111-329 -   PDF  
2947_zał.1_112-329 -   PDF  
2947_zał.1_113-329 -   PDF  
2947_zał.1_114-329 -   PDF  
2947_zał.1_115-329 -   PDF  
2947_zał.1_116-329 -   PDF  
2947_zał.1_117-329 -   PDF  
2947_zał.1_118-329 -   PDF  

2947_zał.1_119-329 -   PDF  
2947_zał.1_120-329 -   PDF  
2947_zał.1_121-329 -   PDF  
2947_zał.1_122-329 -   PDF  
2947_zał.1_123-329 -   PDF  
2947_zał.1_124-329 -   PDF  
2947_zał.1_125-329 -   PDF  
2947_zał.1_126-329 -   PDF  
2947_zał.1_127-329 -   PDF  
2947_zał.1_128-329 -   PDF  
2947_zał.1_129-329 -   PDF  
2947_zał.1_130-329 -   PDF  
2947_zał.1_131-329 -   PDF  
2947_zał.1_132-329 -   PDF  
2947_zał.1_133-329 -   PDF  
2947_zał.1_134-329 -   PDF  
2947_zał.1_135-329 -   PDF  
2947_zał.1_136-329 -   PDF  
2947_zał.1_137-329 -   PDF  
2947_zał.1_138-329 -   PDF  

2947_zał.1_139-329 -   PDF  
2947_zał.1_140-329 -   PDF  
2947_zał.1_141-329 -   PDF  
2947_zał.1_142-329 -   PDF  
2947_zał.1_143-329 -   PDF  
2947_zał.1_144-329 -   PDF  
2947_zał.1_145-329 -   PDF  
2947_zał.1_146-329 -   PDF  
2947_zał.1_147-329 -   PDF  
2947_zał.1_148-329 -   PDF  
2947_zał.1_149-329 -   PDF  
2947_zał.1_150-329 -   PDF  
2947_zał.1_151-329 -   PDF  
2947_zał.1_152-329 -   PDF  
2947_zał.1_153-329 -   PDF  
2947_zał.1_154-329 -   PDF  
2947_zał.1_155-329 -   PDF  
2947_zał.1_156-329 -   PDF  
2947_zał.1_157-329 -   PDF  
2947_zał.1_158-329 -   PDF  

2947_zał.1_159-329 -   PDF  
2947_zał.1_160-329 -   PDF  
2947_zał.1_161-329 -   PDF  
2947_zał.1_162-329 -   PDF  
2947_zał.1_163-329 -   PDF  
2947_zał.1_164-329 -   PDF  
2947_zał.1_165-329 -   PDF  
2947_zał.1_166-329 -   PDF  
2947_zał.1_167-329 -   PDF  
2947_zał.1_168-329 -   PDF  
2947_zał.1_169-329 -   PDF  
2947_zał.1_170-329 -   PDF  
2947_zał.1_171-329 -   PDF  
2947_zał.1_172-329 -   PDF  
2947_zał.1_173-329 -   PDF  
2947_zał.1_A-329 -   PDF  
2947_zał.1_B-329 -   PDF  
2947_zał.1_C-329 -   PDF  
2947_zał.1_D-329 -   PDF  
2947_zał.1_E-329 -   PDF  

2947_zał.1_F-329 -   PDF  
2947_zał.1_legendy -   PDF  
2947_zał.1_podział_sekcyjny -   PDF  
2947_zał.2_niejawny -   PDF  
2947_zał.2_niejawny -   DOC  
2947_zał.3 -   PDF  
2947_zał.3 -   DOC  
2947_zał.II_do_zarz_PMK -   DOC  
2947_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
2947_zał.III_do_zarz_PMK -   DOC  
2947_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2948
2948 -   PDF  
2948_zał_niejawny -   DOC  
2948_zał_niejawny -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-13
tryb jednego czytania

Druk nr 2949
2949 -   PDF  

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I - XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Data wpływu - 2018-06-11
Projekt doręczony - 2018-06-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2950
2950_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 22 położonym przy ul. Kmieca w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2951
2951 -   PDF  
2951 -   DOC  

Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/625/16 w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marcin Korusiewicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2952
2952 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Andrzej Mikołajewski/
Pozytywna opinia prawna - Marcin Hanczakowski
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2953
2953_niejawny -   PDF  

Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2954
2954_niejawny -   PDF  

Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2955
2955_niejawny -   PDF  

Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2956
2956 -   PDF  
2956 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 96 usytuowanego w budynku przy ul. Stefana Grota ? Roweckiego 57 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-15
tryb dwóch czytań

Druk nr 2957
2957 -   DOC  
2957 -   PDF  
2957_zał -   PDF  

Opłata reklamowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-15
tryb dwóch czytań

Druk nr 2958
2958 -   PDF  
2958 -   DOC  

Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowa w ramach programu pomocy de minimis
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-15
tryb dwóch czytań

Druk nr 2959
2959 -   PDF  
2959 -   DOC  
2959_zał.1 -   PDF  
2959_zał.2 -   PDF  
2959_zał.3 -   PDF  
2959_zał.4 -   PDF  
2959_zał.5 -   PDF  
2959_zał.6 -   PDF  
2959_zarz_PMK -   DOC  
2959_zarz_PMK -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 855 oraz zmian planu dochodów w dziale 855 i wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 851, 852, 853, 855, 900 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-15
tryb dwóch czytań

Druk nr 2960

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego udziału 3637/322542 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (?) położonym przy ul. Kwartowej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-15
tryb dwóch czytań

Druk nr 2961
2961 -   PDF  
2961 -   DOC  

Reorganizacja jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiana jej nazwy i nadanie statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje . Przedstawiciel zikit/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Rożek
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2962
2962 -   PDF  
2962 -   DOC  

Utworzenie i zatwierdzenie statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje . Przedstawiciel zikit/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Rożek
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2963
2963 -   PDF  
2963 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje . Przedstawiciel zikit/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Rożek
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-18
tryb dwóch czytań

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-03-28 12:28:19
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2017-04-03 12:02:33
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2016-04-20 14:14:29
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2014-12-16 09:14:36
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja