Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku

Druk nr 1
0001 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca KLUB RADNYCH - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2014-12-03
Projekt doręczony - 2014-12-03
tryb jednego czytania

Druk nr 156
0156 -   PDF  
0156 -   DOC  

Zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na XXI sesji RMK /08.07.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Klubu Radnych PO celem: 1/ wykonania analizy dotyczącej wpływu ww. druku na działalność gospodarczą punktów sprzedających alkohol /w latach 2016-2018/; 2/ przeprowadzenia dokładnych pomiarów odległości od punktów sprzedająch alkohol do miejsc podlegających ochronie.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2015-02-20
Projekt doręczony - 2015-02-24
I czytanie - 2015-04-15
II czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-07-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-07-02
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2015-04-15  PDF  
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2015-03-30  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: do poprawki Radnego W. Wojtowicza 2015-05-28  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. KRZYSZTONEK  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: T. KWIATKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. WOJTOWICZ  PDF  

Druk nr 323
0323_ z opinią prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Piastowska-Armii Krajowej''
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2015-05-26
Projekt doręczony - 2015-05-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2015-06-10  PDF  

Druk nr 363-R
0363-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie procedowania prac nad ustawą o stałej cenie książki
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
Data wpływu - 2015-06-11
Projekt doręczony - 2015-06-15
I czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-09-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 444-R
0444-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie objęcia ochroną prawną pojęcia nazwy ''szkoła''
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Barbara Nowak/
Data wpływu - 2015-08-25
Projekt doręczony - 2015-08-26
tryb jednego czytania

Druk nr 466
0466 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
/projektodawca Rada Dzielnic III - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2015-07-30
Projekt doręczony - 2015-09-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2015-10-06  PDF  

Druk nr 549-R
0549-R -   PDF  

Rezolucja do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta do wstępnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2015-11-04
Projekt doręczony - 2015-11-04
I czytanie - 2015-11-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-11-13
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-11-17
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  

Druk nr 618
0618 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2015-12-01
Projekt doręczony - 2015-12-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 857
0857 -   PDF  

Stosowanie się władz Miasta Krakowa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2016-04-27
Projekt doręczony - 2016-04-27
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  

Druk nr 858
0858_Zal II_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_Zal-1_doUchwRMKplan_RysunekPlanu-CzyzAWF_doBIP -   PDF  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   DOC  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał III do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał nr 2 do 980 z 2016 wył jaw -   PDF  
0858_zarz 980 z 2016 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-04-26
Projekt doręczony - 2016-04-28
I czytanie - 2016-05-11
II czytanie - 2016-06-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-11-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-06-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 943-R
0943-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie powstrzymania podziałów w społeczeństwie
/projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Jerzy Friediger/
Data wpływu - 2016-05-25
Projekt doręczony - 2016-05-25
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 977-R
0977-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie kontynuowania projektu KRK NH2
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2016-06-08
Projekt doręczony - 2016-06-08
tryb jednego czytania

Druk nr 1039
1039 -   PDF  
1039_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
1039_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-30
Projekt doręczony - 2016-07-04
I czytanie - 2016-08-31
II czytanie - 2016-09-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-09-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-09-13
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna z poprawkami 2016-09-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  PDF  

Druk nr 1048-R
1048-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie poszanowania prawa własności wspólnot religijnych oraz odrzucenia komunistycznej spuścizny w tej dziedzinie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1049-R
1049-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1472
1472 -   PDF  

Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2016-12-14
Projekt doręczony - 2016-12-15
tryb jednego czytania

Druk nr 1524
1524 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2017-01-11
Projekt doręczony - 2017-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 1705
1705 -   PDF  
1705_zał_graf -   PDF  
1705_zał.II_do_Zarz_ANALIZA.docx -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-02-03
Projekt doręczony - 2017-02-07
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27  PDF  

Druk nr 1720
1720 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w budżecie Krakowa na 2017 rok dodatkowych środków finansowych dla dawnych dzielnic Miasta Krakowa obejmujących swym obszarem Krowodrzę, Śródmieście i Podgórze
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-26  PDF  

Druk nr 2082
2082 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka
/projektodawca Rada Dzielnicy VII - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-05-18
Projekt doręczony - 2017-06-19
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-07-04  PDF  

Druk nr 2141
2141 -   DOC  
2141 -   PDF  
2141_zał_1_rysunek projektu planu -   PDF  
2141_zał_2_doUchwały_wyłączona jawność -   PDF  
2141_zał_3_doUchwaly -   DOC  
2141_zał_3_doUchwaly -   PDF  
2141_Zał_II_doZarządzenia_Uzasadnienie do projektu planu -   PDF  
2141_Zał_III_doZarządzenia_Prognoza finansowa -   DOC  
2141_Zał_III_doZarządzenia_Prognoza finansowa -   PDF  
2141_zał_III_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego W. Pietrusa Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-08-14
Projekt doręczony - 2017-08-16
I czytanie - 2017-08-30
II czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-08
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-09-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  

Druk nr 2256
2256 -   PDF  

Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. wykupu lub zamiany terenu na Wzgórzu Kaim, na którym zlokalizowany jest pomnik ,,Odparcia Rosjan"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grażyna Fijałkowska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-09-27
Projekt doręczony - 2017-09-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-10-11  PDF     DOC  

Druk nr 2538
2538_niejawne -   PDF  

Skarga na działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-11-21
Projekt doręczony - 2017-11-22
tryb jednego czytania

Druk nr 2616
2616 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PO i PK - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-01-10
Projekt doręczony - 2018-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 2617
2617 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-01-15
Projekt doręczony - 2018-01-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2648
2648 -   PDF  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bulwary Wisły" uchwalonego uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r.
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Edward Porębski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-07
Projekt doręczony - 2018-02-08
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-02-22  PDF  

Druk nr 2651
2651 -   PDF  
2651 -   DOC  

Lokalizacja kasyna gry w Pałacu Wołodkowiczów przy ul. Lubicz 4 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Broś-Milc/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2018-02-12
Projekt doręczony - 2018-02-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2665
2665 -   PDF  
2665_zał_graf -   PDF  
2665_zał_II_do_zarz_385_18 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zwierzyniec - Księcia Józefa"

Na XCV sesji RMK /28.02.2018 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego A. Hawranka głosowanie nad całością projektu zostało odroczone /§ 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-02-13
Projekt doręczony - 2018-02-14
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2018-02-26  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: A. HAWRANEK  PDF  

Druk nr 2670
2670 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-13
Projekt doręczony - 2018-02-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2681
2681 -   PDF  

Uchwalenie programu "LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW KRAKOWA NA LATA 2017-2020"
/projektodawca Grupa Mieszkańców Miasta - I czytanie - referuje Nina Gabryś/
z uwagą opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2017-12-21
Projekt doręczony - 2018-02-26
tryb dwóch czytań

Druk nr 2686
2686 -   DOC  
2686 -   PDF  
2686_zał -   PDF  

Podział Miasta Krakowa na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa, określenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Starowicz
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Główna Opinia: Pozytywna 2018-03-19  PDF  

Druk nr 2687
2687 -   PDF  

Ustalenie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2018
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Krzysztof Dębowski/
Pozytywna opinia prawna - Karolina Radosz
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 2688
2688 -   PDF  
2688 -   DOC  

Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Ewa Olszowska-Dej/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Mastalerz
Data wpływu - 2018-02-26
Projekt doręczony - 2018-02-28
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-03-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 2689
2689_niejawne -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 21 położonym przy al. Daszyńskiego w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-02-26
Projekt doręczony - 2018-02-28
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2690
2690_niejawne -   PDF  

Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym przy ul. Mazowieckiej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-02-26
Projekt doręczony - 2018-02-28
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2691
2691_niejawne -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, Dz.U. z 2018 r. poz. 138); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym na os. Słonecznym w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2692
2692_niejawne -   PDF  
2692_niejawne -   DOC  

Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922, Dz. U. z 2018 r. poz. 138); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 13 położonym na os. Kolorowym w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2693
2693_niejawne -   PDF  
2693_niejawne -   DOC  

Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 17 położonym na os. Willowym w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2694
2694 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2695
2695 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-28
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2696
2696 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2700
2700 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  
Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 2701
2701 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2702
2702 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2703
2703 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2704
2704 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2705
2705 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2706
2706 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  
Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2707
2707 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  
Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2708
2708 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  
Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2709
2709 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  
Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2710
2710 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  
Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2711
2711 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  
Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2712
2712 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2713
2713 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2714
2714 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  
Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2715
2715 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  
Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2716
2716 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje /
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  
Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2717
2717 -   PDF  

Zmiana uchwały XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-03-01
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-03-14  PDF  
Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2719
2719 -   PDF  

Zmiana Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-03-01
Projekt doręczony - 2018-03-02
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF  

Druk nr 2720
2720_wersja utajniona -   PDF  

Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym przy ul. Kołłątaja w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-03-01
Projekt doręczony - 2018-03-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 2722
2722 -   PDF  

Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-03-01
Projekt doręczony - 2018-03-02
tryb jednego czytania

Druk nr 2723
2723 -   PDF  
2723 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Klasztornej 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 88 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-03-05
Projekt doręczony - 2018-03-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 2724
2724 -   PDF  

Zarządzenie łącznego rozpatrywania petycji
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2018-03-05
Projekt doręczony - 2018-03-06
tryb jednego czytania

Druk nr 2726
2726 -   DOC  
2726 -   PDF  
2726_zał.1 -   PDF  
2726_zał.2 -   PDF  
2726_zał.3 -   PDF  
2726_zał.4 -   PDF  
2726_zał.4.2 -   PDF  
2726_zał.5 -   PDF  
2726_zał.5.2 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie dochodów w działach: 758, 801, 854, 855 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 854, 900, 921 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-03-06
Projekt doręczony - 2018-03-07
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF  

Druk nr 2727
2727 -   DOC  
2727 -   PDF  
2727_zał.1 -   PDF  
2727_zał.2 -   PDF  
2727_zał.3 -   PDF  
2727_zał.4 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-03-06
Projekt doręczony - 2018-03-07
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-03-13  PDF  

Druk nr 2728
2728 -   DOC  
2728 -   PDF  
2728_zał.1 -   PDF  
2728_zał.2 -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jan Urbańczyk/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2018-03-06
Projekt doręczony - 2018-03-07
I czytanie - 2018-03-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-03-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-03-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 2729
2729 -   DOC  
2729 -   PDF  
2729_zał.1 -   PDF  
2729_zał.2 -   PDF  
2729_zał.3 -   PDF  
2729_zał.4 -   PDF  
2729_zał.5 -   PDF  
2729_zał.6 -   PDF  
2729_zał.7 -   PDF  
2729_zał.8 -   PDF  

Przyjęcie Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa

Na XCVII sesji RMK /14.03.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego Ł. Wantucha Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem przebudowania projektu uchwały.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jan Urbańczyk/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2018-03-06
Projekt doręczony - 2018-03-07
I czytanie - 2018-03-14
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 2732-R
2732-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie zakazu palenia węglem i drewnem w podkrakowskich gminach
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2018-03-07
Projekt doręczony - 2018-03-08
tryb jednego czytania

Druk nr 2736
2736 -   PDF  
2736 -   DOC  

Udzielenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2018-03-09
Projekt doręczony - 2018-03-12
tryb jednego czytania

Druk nr 2737
2737 -   PDF  
2737 -   DOC  

Przyjęcie programu osłonowego dla osób, które przeprowadzają trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-03-09
Projekt doręczony - 2018-03-12
tryb jednego czytania

Druk nr 2738
2738 -   DOC  
2738 -   PDF  

Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-03-09
Projekt doręczony - 2018-03-12
tryb jednego czytania

Druk nr 2740
2740 -   PDF  

Szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Agnieszka Kędzierska/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2018-03-12
Projekt doręczony - 2018-03-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2741
2741 -   PDF  
2741_zał_graf -   PDF  
2741_zał.II_do_zarz_PMK_595_18 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dzielnica X - Wschód"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-03-13
Projekt doręczony - 2018-03-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2742
2742 -   DOC  
2742 -   PDF  
2742_zał.1_mapa_mała -   PDF  
2742_zał.2_niejawny -   PDF  
2742_zał.3 -   DOC  
2742_zał.3 -   PDF  
2742_zał.II_do_zarz_PMK_596_18 -   PDF  
2742_zał.III_do_zarz_596_18 -   DOC  
2742_zał.III_do_zarz_596_18 -   PDF  
2742_zał.III_do_zarz_596_18_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-03-13
Projekt doręczony - 2018-03-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2743
2743 -   PDF  
2743_zał_niejawny -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-03-13
Projekt doręczony - 2018-03-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2744
2744_skan -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 21 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Nr 18 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-03-13
Projekt doręczony - 2018-03-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2745
2745 -   PDF  
2745 -   DOC  

Szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach "Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-03-15
Projekt doręczony - 2018-03-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2746
2746 -   PDF  
2746 -   DOC  

Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-03-15
Projekt doręczony - 2018-03-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2747
2747 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Kazimierzowskim 8 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 63% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-03-16
Projekt doręczony - 2018-03-16
tryb dwóch czytań

Druk nr 2748
2748 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 46 usytuowanego w budynku przy ul. Bohaterów Wietnamu 3 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 82% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-03-15
Projekt doręczony - 2018-03-16
tryb dwóch czytań

Druk nr 2749
2749 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 80 usytuowanego w budynku na os. Piastów 31 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 50% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-03-15
Projekt doręczony - 2018-03-16
tryb dwóch czytań

Druk nr 2750
2750 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. Grzegórzeckiej 98 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 77% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-03-15
Projekt doręczony - 2018-03-16
tryb dwóch czytań

Druk nr 2751
2751 -   PDF  
2751 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Mała Góra Nr 14
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-03-15
Projekt doręczony - 2018-03-16
tryb dwóch czytań

Druk nr 2752
2752 -   PDF  

Ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-03-20
Projekt doręczony - 2018-03-21
tryb jednego czytania

Druk nr 2753
2753 -   PDF  
2753 -   DOC  

Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-03-20
Projekt doręczony - 2018-03-21
tryb jednego czytania

Druk nr 2754
2754 -   DOC  
2754 -   PDF  
2754_zał.1 -   PDF  
2754_zał.2 -   PDF  
2754_zał.3 -   PDF  
2754_zał.4 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700 i 801)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-03-20
Projekt doręczony - 2018-03-21
tryb jednego czytania

Druk nr 2755
2755 -   DOC  
2755 -   PDF  
2755_zał.1 -   PDF  
2755_zał.2 -   PDF  
2755_zał.3 -   PDF  
2755_zał.4 -   PDF  
2755_zał.5 -   PDF  
2755_zarz_PMK -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-03-20
Projekt doręczony - 2018-03-21
tryb dwóch czytań

Druk nr 2756
2756 -   DOC  
2756 -   PDF  
2756_zał.1 -   PDF  
2756_zał.2 -   PDF  
2756_zał.3 -   PDF  
2756_zał.4 -   PDF  
2756_zał.5 -   PDF  
2756_zał.6 -   PDF  
2756_zał.7 -   PDF  
2756_zarz_PMK -   DOC  

Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 750, 852, 853 i 855 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-03-20
Projekt doręczony - 2018-03-21
tryb dwóch czytań

Druk nr 2757
2757 -   DOC  
2757 -   PDF  
2757_zał.1 -   PDF  
2757_zał.2 -   PDF  
2757_zał.3 -   PDF  
2757_zał.4 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-03-20
Projekt doręczony - 2018-03-21
tryb dwóch czytań

Druk nr 2758
2758 -   PDF  
2758_Zał. 1 - WPF -   PDF  
2758_Zał. 2 - WPW -   PDF  
2758_Zał. 3 - Objasnienia cz. A -   PDF  
2758_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-1 zad. strategiczne -   PDF  
2758_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-2 zad. programowe -   PDF  
2758_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-3 zad. dzielnic -   PDF  
2758_Zał. 3 - Objasnienia cz. C - Zakresy całkowite zad. strategiczne -   PDF  
2758_Zał. 3 - Objasnienia cz. C Zakresy całkowite zad. dzielnic -   PDF  
2758_Zał. 3 - Objasnienia cz. C Zakresy całkowitezad. programowe -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Andrzej Oklejak
Data wpływu - 2018-03-20
Projekt doręczony - 2018-03-21
tryb dwóch czytań

Druk nr 2759
2759 -   PDF  
2759 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 31 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zielińskiej Nr 20
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-03-20
Projekt doręczony - 2018-03-21
tryb dwóch czytań

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-04-03 12:02:33
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2016-04-20 14:14:29
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2014-12-16 09:14:36
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja