Wersja dokumentu z dnia 2017-10-12 15:20:24

Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 38,3 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja

Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzi BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 11 października 2017 r. Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI" oraz podjęła uchwałę w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu tego planu.
Odnośnik do projektów uchwałstrona bip

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Celem planu jest stworzenie warunków prawnych dla uporządkowania przestrzennego obszaru, w tym kształtowania nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w jego obrębie w oparciu o przyjętą w Studium politykę architektoniczną. Plan umożliwi również ochronę przed zabudową i degradacją istniejącej zieleni jako czynników w istotny sposób poprawiających jakość życia.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-21 12:16:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-23 14:38:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-25 10:24:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-29 12:09:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-16 14:04:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-18 13:21:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-07-23 14:35:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-07-23 14:32:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-05 11:20:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-06 10:12:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-29 10:39:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-27 14:06:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-14 09:49:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-14 09:46:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-26 09:23:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-18 14:29:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-12 15:20:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-09 13:03:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-04 11:02:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-09-27 09:33:17
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-08-07 10:19:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-28 10:48:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-28 10:43:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-07 14:55:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-06-23 12:43:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-23 09:55:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-12 08:13:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-09 10:04:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-02-20 11:15:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-02-16 12:12:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-02-02 13:24:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-02 11:34:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-12-23 08:26:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-11-22 07:51:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-07-14 12:36:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-28 11:03:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-20 10:39:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-01-29 13:32:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-10-14 10:35:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-01-02 10:58:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-29 10:39:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-18 12:45:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-10 10:56:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-04 15:08:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-28 10:35:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-13 14:40:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-06 11:48:50
TOMASZ GDULA
 Publikacja