Wersja dokumentu z dnia 2014-11-06 11:48:50

SPORZĄDZANY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 38,3 ha,
Jednostka ewidencyjna Podgórze,
Dzielnica VIII.W dniu 5 listopada 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXXI/1930/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI".


Obszar i granice planuINFORMACJE:

Celem planu jest stworzenie warunków prawnych dla uporządkowania przestrzennego obszaru, w tym kształtowania nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w jego obrębie w oparciu o przyjętą w Studium politykę architektoniczną. Plan umożliwi również ochronę przed zabudową i degradacją istniejącej zieleni jako czynników w istotny sposób poprawiających jakość życia.

Lista planów sporządzanych