Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Trasa Zwierzyniecka II - Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 240/2014 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2014 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Trasa Zwierzyniecka II":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


strona bipPowrót do strony głównej planu