Produkcja roślinna i zwierzęca

Struktura użytków rolnych:

 • Powierzchnia użytków rolnych ogółem - 13000 ha
 • grunty orne - 7000 ha
 • sady - 315 ha
 • łąki trwałe - 1550 ha
 • pastwiska - 100 ha

Użytkowanie gruntów - powierzchnia ogółem - 7000 ha:

 • Zbożowe - 3350 ha
 • Ziemniaki - 1800 ha
 • Rośliny pastewne - 80 ha
 • Rośliny przemysłowe 335 ha
 • Warzywa - 900 ha
 • Owoce (truskawki) - 40 ha
 • Pozostałe - 495 ha

Pogłowie zwierząt:

 • pogłowie bydła ogółem - 100 sztuk
 • pogłowie trzody chlewnej ogółem - 1500 sztuk

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-17 11:30:57
JACEK DERKACZ
 Edycja
2018-06-11 14:27:07
JACEK DERKACZ
 Edycja
2017-04-03 11:27:50
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2015-03-23 10:25:45
JACEK DERKACZ
 Edycja
2014-04-11 11:02:38
JACEK DERKACZ
 Publikacja