Dokument archiwalny

Wnioski dot udzielania i rozliczania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska

udzielanych ze środków budżetu Miasta Krakowa zgodnie z Uchwałą NR XCIV/1407/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Krakowa, wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Miasta Krakowa i wzoru umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Miasta Krakowa na zadania z zakresu ochrony środowiska.

 
BENEFICJENT / PROGRAM

 
PONE

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie

 
STUDNIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Program Dofinansowania wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej
 

 
MAŁA RETENCJA

Krakowski program małej retencji wód opadowych

 

Beneficjent niebędący przedsiebiorcą

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

 

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

 

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

 

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI

Przedsiębiorca


WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

 


WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

 


WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

 


Załączniki do wniosku o udzielenie dotacji celowej:

 1. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 2. Oświadczenie w sprawie otrzymanej pomocy de minimis i innej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.
 3. Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu pomocy de minimis i każdej innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych.
 4. Oświadczenie dotyczące działalności w sektorze transportu drogowego.
 5. Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 6. Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej i innej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.
 7. Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej i każdej innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych.
 8. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy.
 9. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 10. Oświadczenie w sprawie otrzymanej pomocy publicznej.
 11. Oświadczenie dotyczące sfinansowania kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, w sposób zgodny z dopuszczalną maksymalną intensywnością określoną rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.
 12. Oświadczenie przedsiębiorcy, że nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych z godnie z przepisami o rachunkowości.

 
WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI

 

 
WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI

 

 
WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI

 

 Wzór umowy o udzielenie dotacji celowej ze srodków budzetu Miasta Krakowa na zadania z zakresu ochrony środowiska