Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Rejon Św. Jacka - Twardowskiego – Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 250/2014 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2014 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Św. Jacka - Twardowskiego":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


  2. Opinia Nr 232/2014 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2014 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Św. Jacka - Twardowskiego":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


strona bipPowrót do strony głównej planu