BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki


KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE OBIEKTU BUDOWLANEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. MEHOFFERA 10 W KRAKOWIE

 

 

W związku z informacją przekazana przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dnia 04.11.2013 r., która dotyczy ewakuacji ludzi z obiektu budowlanego położonego w Krakowie przy ul. Mehoffera 10, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki niezwłocznie podjął czynności kontrolne mające na celu wyjaśnienie zaistniałego zdarzenia, a w szczególności stanu technicznego przedmiotowego obiektu budowlanego.

 

W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla ludzi lub mienia, a występujące nieprawidłowości związane ze stanem technicznym budynku są przedmiotem analizy. Kontrolowana jest dokumentacja dotycząca utrzymania przedmiotowego obiektu budowlanego oraz jego projekt architektoniczno-budowlany.

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie

- Powiat Grodzki

mgr inż. Małgorzata Boryczko