Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2014-09-24 08:56:41

 ZAPISZ DZIECKO DO DZIENNEGO OPIEKUNA

 

Kraków pozyskał środki unijne na realizację projektu pt.: „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Chodzi o prawie 3 mln zł, które pozwolą m.in. na zatrudnienie 10 dziennych opiekunów przez 1,5 roku. Aktualnie rozpoczęła się rekrutacja dzieci do opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna.

 

Do projektu będą przyjmowane dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do ukończenia 3 lat, których rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują w Krakowie i chcą wrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci.  

 

Dotychczasowe doświadczenia Krakowa w naborze dziennych opiekunów nie przyniosły oczekiwanych efektów. Mała liczba chętnych zrezygnowała z uczestnictwa w obligatoryjnych szkoleniach ze względu na zbyt wysoką cenę tych szkoleń. Spośród 16 osób zainteresowanych zatrudnieniem w charakterze dziennego opiekuna tylko 3 osoby posiadały wymagane kwalifikacje. W związku z tym podjęto decyzję, że szkolenia dla opiekunów zostaną sfinansowane w ramach projektu, a ponadto zrealizowana zostanie kampania informacyjno-promocyjna, której zadaniem będzie dotarcie do szerszego grona odbiorców, tak, aby zachęcić mieszkańców zarówno do pracy w charakterze dziennego opiekuna, jak również rodziców do korzystania z tej formy opieki nad dziećmi. Instytucja dziennego opiekuna, jak również systematyczne zwiększanie liczby miejsc w żłobkach samorządowych daje szansę na zminimalizowanie problemu niedostatecznej liczby miejsc dla dzieci do lat 3.

 

Projekt będzie realizowany do grudnia 2014 r. Gmina Miejska Kraków otrzyma na realizację zadania dotację w wysokości 485 680 zł (10 opiekunów sprawujących opiekę, każdy nad maksymalnie 3 dzieci).

Zarządzenie Nr 2599/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2109/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18.07.2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci”.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/305/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania wysokość ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 3,5 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem. Wynagrodzenie przysługuje za nie więcej niż osiem godzin opieki nad jednym dzieckiem dziennie. Dzienny opiekun musi obejmować opieką, co najmniej 3 dzieci i sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze.

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/304/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 3 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki.

 

Szczegółowe informacje - Biuro ds. Ochrony Zdrowia, al. Powstania Warszawskiego 10, - Kierownik Projektu Pani Beata Czarnota, tel. 12 616 94 87, Pani Aneta Dziekan tel. 12 616 94 89 oraz Biuro Funduszy Eropejskich, ul. Świetego Krzyża 1, - Pani Beata Paliś tel. 12 616 12 94. 

 

Dodatkowo w ramach projektu zostało utworzonych 5 nowych grup w 4 istniejących żłobkach gminnych:

  1. Żłobek nr 12 na osiedlu 2 Pułku Lotniczego 23 – przyjął 15 dzieci, utworzył grupę dla najmłodszych dzieci w wieku od 5. miesięcy do roku,
  2. Żłobek nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30 – przyjął 25 dzieci, utworzył grupę dla najmłodszych dzieci w wieku od 5. miesięcy do roku,
  3. Żłobek nr 21 przy ul. Lekarskiej 3 – przyjął 60 dzieci, utworzył 2 grupy dla dzieci w wieku od roku do 2 lat,
  4. Żłobek nr 23 przy ul. Słomianej 7 – przyjął 15 dzieci, utworzył grupę dla najmłodszych dzieci w wieku od 5. miesięcy do roku.

 

Pomieszczenia, w których są prowadzone nowe grupy zostały zaadaptowane, wyremontowane i wyposażone w ramach Programu MALUCH.

 

Projekt unijny pt.: „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci" jest odpowiedzią na trudną sytuację rodziców, którzy nie mogą zapewnić alternatywnej formy opieki nad dzieckiem i nie są w stanie powrócić na rynek pracy. Dzięki realizacji projektu, co najmniej 260 rodziców będzie mogło podjąć pracę.

 

 

 

Szczegółowe informacje:

 

„Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy

po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2013-09-05
Data publikacji:
2013-09-05
Data aktualizacji:
2016-04-20
 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-12-01 09:14:39
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Przeniesiono do archiwum
2016-04-20 12:22:17
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2015-05-06 09:01:21
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2015-01-09 13:16:49
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2015-01-09 13:09:12
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2015-01-09 13:08:45
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2014-09-24 08:58:17
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2014-09-24 08:56:41
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2014-09-24 08:56:19
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2014-08-08 11:13:59
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2014-08-08 11:11:42
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2014-03-05 13:02:58
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2014-01-15 13:32:50
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2014-01-10 11:32:59
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-16 13:50:25
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-16 13:29:56
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-16 13:29:15
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-16 13:16:27
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-16 13:15:49
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-06 12:09:56
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-05 15:24:55
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-05 15:24:30
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-05 15:14:02
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-05 13:50:23
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-05 13:44:48
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-05 13:43:54
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-05 13:23:30
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-05 13:22:05
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-05 13:20:00
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-05 13:18:53
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-05 13:17:37
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2013-09-05 13:15:21
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Publikacja