BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

 

Bilans za rok 2012

 

Bilans 2012

 

Dane uzupełniające 2012

 

Rachunek zysków i strat 2012