BIP Archiwalny - A_ZSO5 (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2015-06-01 22:52:15

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwic sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elekroniczna Skrzynka Podawcza Zespołu Szkół Ogólnoksztacących nr 5

 

Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:

  1. Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF ( .odt, .ods, .odg), .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP;
  2. Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym;
  3. Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dostarczanych na informatycznych nośnikach danych: CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna;
  4. Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Srzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-09-13 09:32:17
JOANNA MITKA
 Przeniesiono do archiwum
2018-06-05 11:02:57
HALINA WOJTASZEK
 Edycja
2016-06-05 16:13:55
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2015-06-01 22:52:15
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2015-05-29 20:38:20
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2013-05-19 16:04:30
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2013-05-19 16:02:31
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2013-05-19 15:17:35
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2013-05-19 15:09:23
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2013-05-19 15:04:24
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2013-05-19 15:03:09
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Publikacja
2013-05-19 14:49:43
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja