Wersja dokumentu z dnia 2016-08-09 13:59:23

Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru BIEŃCZYCE - PARK RZECZNY DŁUBNI

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

UWAGA:

Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
(sygn. akt: II SA/Kr 562/14) stwierdził nieważność § 9 ust. 5 części tekstowej zaskarżonej uchwały Nr LXXII/1048/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIEŃCZYCE - PARK RZECZNY DŁUBNI", w zakresie słów: „w obrębie której wszelkie działania inwestycyjne dotyczące prowadzenia prac ziemnych należy poprzedzić rozpoznaniem konserwatorskim w dziedzinie archeologii”.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia
Orzeczenie jest prawomocne.

 

Powierzchnia planu - 41,8 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVI Bieńczyce

LokalizacjaRysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Plan reguluje warunki i standardy wykorzystania terenów, zapewnia zachowanie terenów zieleni publicznej, lokalnego gabarytu zabudowy oraz prawidłową obsługę komunikacyjną obszaru z uwzględnieniem odpowiedniej ilości miejsc parkingowych.


UCHWAŁA NR LXXII/1048/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIEŃCZYCE - PARK RZECZNY DŁUBNI" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2013 r., poz. 3252 - obowiązuje od dnia 15 maja 2013 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip


Strona źródłowa BIP z uchwałą z dnia 24 kwietnia 2013 r.

link zewnętrzny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r., poz. 3252 - ogłoszenie uchwały Nr LXXII/1048/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)

plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGN

strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-23 09:15:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-16 19:48:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-29 08:01:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-10 14:24:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-09 10:44:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 14:02:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-02 07:57:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-22 13:22:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-06 11:21:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-18 14:19:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-18 14:17:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-18 14:15:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-13 14:56:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 13:28:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-31 12:35:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-06 12:40:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-22 09:27:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 13:14:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-07 07:59:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-27 13:09:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-15 11:38:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-02 12:23:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-22 10:53:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-11 10:41:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-20 08:18:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-09 08:27:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-01 15:01:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-19 09:47:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-21 09:21:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-21 07:55:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-21 09:59:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-30 07:51:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-09 13:59:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-08 09:28:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-25 10:17:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-20 09:59:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-07-23 14:42:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-25 13:42:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-10 14:43:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-01 12:50:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-12 13:32:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-12 13:32:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-01-12 08:32:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-18 10:56:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-18 10:56:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-18 07:58:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-06 08:11:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-07-14 09:52:50
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2014-06-27 09:26:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-10 13:01:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-28 09:00:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-18 11:22:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-21 15:16:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-06-07 10:48:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-06-06 14:03:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-15 09:58:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-15 08:38:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-15 08:36:24
TOMASZ GDULA
 Publikacja