Wersja dokumentu z dnia 2015-02-12 13:32:22

OBOWIĄZUJĄCY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru BIEŃCZYCE - PARK RZECZNY DŁUBNI

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

UWAGA:

Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
(sygn. akt: II SA/Kr 562/14) stwierdził nieważność § 9 ust. 5 części tekstowej zaskarżonej uchwały Nr LXXII/1048/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni", w zakresie słów: „w obrębie której wszelkie działania inwestycyjne dotyczące prowadzenia prac ziemnych należy poprzedzić rozpoznaniem konserwatorskim w dziedzinie archeologii”.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia

Orzeczenie jest prawomocne.

 


Rysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznych


Plan reguluje warunki i standardy wykorzystania terenów, zapewnia zachowanie terenów zieleni publicznej, lokalnego gabarytu zabudowy oraz prawidłową obsługę komunikacyjną obszaru z uwzględnieniem odpowiedniej ilości miejsc parkingowych.


Powierzchnia planu - 41,8 ha,
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta,
Dzielnica XVI.

Plan obowiązuje od dnia 15 maja 2013 r.

Lokalizacja

 

UCHWAŁA NR LXXII/1048/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIEŃCZYCE - PARK RZECZNY DŁUBNI" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2013 r. poz. 3252 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl):


dokument pdf-tekstTekst planu    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


dokument pdf-rysunekRysunek planu (ok. 7 MB)


plik spakowany w rar.Elementy planu w .dgn    dokument pdf-tekstInformacja


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
dotyczących projektu planu


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:

Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


strona bip Projekt planu, projekt ustaleń, stenogramy z dyskusji publicznej i sesji RMK dot. planu, oraz prognoza oddziaływania na środowisko


PRZYDATNE LINKI

strona bipLista planów obowiązujących

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-23 09:15:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-16 19:48:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-29 08:01:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-10 14:24:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-09 10:44:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 14:02:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-02 07:57:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-22 13:22:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-06 11:21:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-18 14:19:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-18 14:17:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-18 14:15:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-13 14:56:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 13:28:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-31 12:35:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-06 12:40:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-22 09:27:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 13:14:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-07 07:59:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-27 13:09:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-15 11:38:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-02 12:23:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-22 10:53:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-11 10:41:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-20 08:18:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-09 08:27:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-01 15:01:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-19 09:47:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-21 09:21:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-21 07:55:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-21 09:59:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-30 07:51:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-09 13:59:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-08 09:28:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-25 10:17:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-20 09:59:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-07-23 14:42:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-25 13:42:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-10 14:43:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-01 12:50:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-12 13:32:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-12 13:32:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-01-12 08:32:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-18 10:56:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-18 10:56:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-18 07:58:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-06 08:11:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-07-14 09:52:50
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2014-06-27 09:26:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-10 13:01:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-28 09:00:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-18 11:22:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-21 15:16:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-06-07 10:48:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-06-06 14:03:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-15 09:58:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-15 08:38:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-15 08:36:24
TOMASZ GDULA
 Publikacja