Obowiązujący plan SIEWNA - KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ Logo
 

UWAGA: W dniu 2 maja 2013 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA ZACHÓD"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 1,7 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXI/1031/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SIEWNA - KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2013 r., poz. 3009.

Plan obowiązuje od dnia 2 maja 2013 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 10 kwietnia 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2013 r., poz. 3009 - ogłoszenie uchwały Nr LXXI/1031/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Celem planu jest uporządkowanie sytuacji planistycznej w tym rejonie, poprzez wyznaczenie dodatkowych terenów drogowych umożliwiających dojazd do posesji położonych na przedmiotowym obszarze.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-03-27 10:27:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-08 12:40:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 14:58:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 15:29:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-09 09:08:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-26 13:38:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-18 12:26:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 14:32:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-15 10:33:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-29 08:24:19
TOMASZ GDULA
 Edycja