Karta usługi PD-4 Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości

Więcej informacji o podatkach i opłatach

 

 

 

Gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.


Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów.

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
DR-1 Deklaracja na podatek rolny - Ministerstwo Finansów.

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Ministerstwo Finansów. 

Gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.


Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Deklaracja na podatek rolny.

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Deklaracja na podatek leśny.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1.

Tak z uwagami-1.

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Nie

Nie

Nie