Dokument archiwalny

Projekt: Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 10 847 268,29 PLN

 

Wartość dofinansowania: 8 493 972,94 PLN

 

Jednostka realizująca: Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie

 

Okres realizacji: 08.07.2010 - 30.03.2015

 

Opis

 

Inwestycja obejmowała:

 

- dobudowę do istniejącego budynku szkoły 4-kondygnacyjnego budynku o funkcji edukacyjnej oraz 1-kondygnacyjnej sali koncertowej

- zmianę sposobu użytkowania istniejących nieużytkowych pomieszczeń strychowych na pomieszczenia usługowo-edukacyjne

- zakup wyposażenia do pomieszczeń lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych, auli, foyer i innych pomieszczeń Szkoły

- zakup instrumentów koniecznych do prowadzenia zajęć zgodnie z założeniami uruchomienia nowych specjalizacji, do pomieszczeń edukacyjnych, auli koncertowej, studia i innych niezbędnych instrumentów do prowadzenia działalności edukacyjnej

- zakup elementów nagłośnienia, urządzeń multimedialnych i narzędzi informatycznych niezbędnych do prowadzenia kształcenia na wymaganym poziomie.

 

 

 

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-01-26 08:43:08
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Przeniesiono do archiwum
2016-01-26 08:42:55
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2015-04-27 10:50:06
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2014-10-01 12:27:18
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2013-08-20 09:50:00
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2012-11-19 11:58:04
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Publikacja