Ogłoszenia Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa

 
Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie


Komunalizacja nieruchomości

 

Miejski System Informacji Przestrzennej w Krakowie

Czynności związane z ustalaniem przebiegu granic działek ewidencyjnych podejmowanych zgodnie z §37-39 oraz §45 ust. 3 i §47 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 ze zm.)

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-04-24 10:06:49
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-13 07:52:52
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-11-14 15:30:33
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-11-13 15:09:40
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-11-13 15:07:30
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Publikacja
2012-11-13 14:53:47
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja