BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Instrukcja

 

Serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619).

 

Ilekroć w niniejszej instrukcji używa się skrótów, rozumie się przez nie:

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej,

BIP MK - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

MJO - dysponent (miejska jednostka organizacyjna) podmiotowej strony BIP MK.

 

Instrukcja dotyczy podmiotowej strony BIP MK, na której udostępnia się informacje publikowane i aktualizowane przez MJO. Dostępne informacje zostały umieszczone w menu przedmiotowym podzielonym na moduły, których tytuły rozmieszczone są w lewej górnej części serwisu:

1. Informacje o jednostce

2. Prawo

3. Jak załatwić sprawę

4. Finanse i mienie

5. Ogłoszenia

6. Polityki, programy, raporty

7. Zamówienia publiczne

8. Archiwum

9. Informacje organizacyjne

 

Zawartość każdego z modułów rozwija się automatycznie po kliknięciu na tytuł. Pełna informacja o strukturze serwisu została zamieszczona w formie linków na stronie mapa serwisu umieszczonej w górnej części strony. W miejscu tym można znaleźć też moduł wyszukujący oraz mailowy adres kontaktowy do MJO.

 

Serwis wyposażono w linki do strony głównej BIP MK umieszczony pod adresem www.bip.krakow.pl, MPI Magiczny Kraków umieszczony pod herbem miasta oraz w link do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej dostępny pod logiem BIP oraz adresem www.gov.bip.pl. Wszystkie połączenia znajdują się w części tytułowej strony.

 

Uwaga!

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-08-27 12:26:40
TOMASZ ĆWIEK
 Edycja
2018-01-04 11:53:49
KRZYSZTOF BUCZEK
 Edycja
2015-08-03 15:49:09
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-02-28 16:12:52
STANISŁAW KŁOSOWSKI
 Edycja
2012-02-28 16:12:44
STANISŁAW KŁOSOWSKI
 Edycja
2006-10-26 11:45:12
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-10-25 11:34:56
ZEO ZACHÓD
 Edycja
2006-10-25 11:11:49
ZEO ZACHÓD
 Edycja
2006-10-25 09:40:00
KUBACKI JAKUB
 Edycja
2006-08-01 08:08:17
ZEO ZACHÓD
 Edycja