Wersja dokumentu z dnia 2019-12-30 10:36:50

Zapraszamy do korzystania z modułu informacyjnego e-Urząd, za pośrednictwem którego będziemy udostępniać Państwu narzędzia załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Krakowa z wykorzystaniem sieci internet.

 

Urząd Miasta Krakowa korzysta z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP. Informacje dotyczące wysyłania dokumentów na adres ESP Urzędu Miasta Krakowa na ePUAP podane są na stronach ePUAP w sekcji "Pomoc"


Adresy skrytek ePUAP Urzędu Miasta Krakowa wskazanych do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:

 

/UMKr/SkrytkaESP – podstawowy adres dla dowolnej korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta Krakowa, podpisanej i niepodpisanej.

 

/UMKr/ServoPD – adres dedykowany dla dowolnej korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta Krakowa. Dokument musi być opatrzony podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie o informatyzacji (podpis kwalifikowany, podpis potwierdzony Profilem Zaufanym lub podpis osobisty).


/UMKr/ServoBP
– adres dedykowany dla wybranych usług elektronicznych Urzędu Miasta Krakowa, dla których na karcie usługi ePUAP poziom uwierzytelnienia został określony jako wymagający podpisu kwalifikowanego lub podpisu Profilem zaufanym.

/UMKr/eZbiegi – adres dedykowany dla korespondencji wyłącznie na potrzeby komunikacji w zakresie zbiegów egzekucji.

 

 


- [zobacz] - Informacje ogóle, usługi, pofil zaufany

 

ZŁÓŻ WNIOSEK - [zobacz]

INNE USŁUGI - [zobacz]

SPRAWDŹ STAN SPRAWY - [zobacz]

WYSZUKAJ - [zobacz]

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-12-30 10:36:50
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-08 13:16:04
MARCIN PIETRYGA
 Edycja
2018-02-28 08:36:19
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-10 13:20:26
MARIUSZ ŻUREK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-06 14:29:25
MARIUSZ ŻUREK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-06 14:23:30
MARIUSZ ŻUREK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-02 12:33:28
MARIUSZ ŻUREK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-06-01 10:56:51
MARIUSZ ŻUREK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-08 08:29:34
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-07-26 13:08:01
RAFAŁ PATYNA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-07-26 11:24:52
RAFAŁ PATYNA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-07-26 10:05:48
RAFAŁ PATYNA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-08-06 10:33:58
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-08-06 10:26:14
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja