Wersja dokumentu z dnia 2017-08-08 12:53:29

Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru WOLA JUSTOWSKA - MODRZEWIOWA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

UWAGA:
W dniu 22 lipca 2012 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru WZGÓRZE ŚW. BRONISŁAWY IIOdnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 63,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR XLV/586/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WOLA JUSTOWSKA - MODRZEWIOWA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 czerwca 2012 r., poz. 2861 - obowiązuje od dnia 22 lipca 2012 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 12 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 12 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 16 maja 2012 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 czerwca 2012 r., poz. 2861 - ogłoszenie uchwały Nr XLV/586/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Plan obejmuje tereny położone w zachodniej części Krakowa, ograniczone ulicami: Kasztanową, Modrzewiową, Królowej Jadwigi, 28 Lipca 1943, Jeleniową oraz północną granicą Lasu Wolskiego, do ul. Poniedziałkowy Dół. Ze względu na występowanie terenów niezabudowanych oraz na willowy charakter zabudowy w tym rejonie, usytuowanym przy samym Lesie Wolskim, obszar ten jest szczególnie atrakcyjny dla działań inwestycyjnych. Obszar ten stanowi część tzw. zachodniego klina zieleni.
Wprowadzenie w drodze planu miejscowego klarownych regulacji koordynujących i porządkujących istniejące zagospodarowanie ma na celu uniknięcie chaosu obniżającego wartość przestrzeni. Ponadto rolą tego planu jest również ochrona miejskiego systemu zieleni publicznej, który jest niezaprzeczalnym atutem tego obszaru reprezentującego najwyższe wartości podnoszące atrakcyjność miasta Krakowa.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
Data wytworzenia:
2012-07-23
Data publikacji:
2012-07-23
Data aktualizacji:
2020-08-18
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-18 08:15:32
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-07-21 19:53:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-11 12:14:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-27 14:21:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 11:15:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 13:34:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-27 15:18:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-13 10:59:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 15:18:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 16:09:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-09 10:48:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-27 12:37:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-12 10:43:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-19 13:54:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-08 12:53:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-08 12:09:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-24 13:37:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-07-19 12:50:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-27 13:43:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-16 11:58:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-16 13:54:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-16 13:54:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-05 11:01:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-09-29 10:31:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-11 12:43:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-14 13:14:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-03 15:14:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-07 12:09:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-18 13:19:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 13:28:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 13:27:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-28 11:03:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-23 11:53:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-23 11:52:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-24 12:20:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-24 11:06:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-23 12:13:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-23 12:11:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-23 11:17:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-23 11:11:51
TOMASZ GDULA
 Publikacja