Wersja dokumentu z dnia 2012-07-23 11:11:51

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru WOLA JUSTOWSKA-MODRZEWIOWA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4,
31-047 Kraków

logo Biura

 


Rysunek planu


Plan obejmuje tereny położone w zachodniej części Krakowa, ograniczone ulicami: Kasztanową, Modrzewiową, Królowej Jadwigi, 28 Lipca 1943, Jeleniową oraz północną granicą Lasu Wolskiego, do ul. Poniedziałkowy Dół. Ze względu na występowanie terenów niezabudowanych oraz na willowy charakter zabudowy w tym rejonie, usytuowanym przy samym Lesie Wolskim, obszar ten jest szczególnie atrakcyjny dla działań inwestycyjnych.
Obszar ten stanowi część tzw. zachodniego klina zieleni.
Wprowadzenie w drodze planu miejscowego klarownych regulacji koordynujących i porządkujących istniejące zagospodarowanie ma na celu uniknięcie chaosu obniżającego wartość przestrzeni. Ponadto rolą tego planu jest również ochrona miejskiego systemu zieleni publicznej, który jest niezaprzeczalnym atutem tego obszaru reprezentującego najwyższe wartości podnoszące atrakcyjność miasta Krakowa.


Powierzchnia planu - 63,3 ha,
Jednostka ewidencyjna Krowodrza,
Dzielnica VII.

Plan obowiązuje od dnia 22 lipca 2012 r.

Lokalizacja

 
 
 Powrót do listy planów obowiązujących

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-18 08:15:32
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2020-07-21 19:53:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-11 12:14:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-27 14:21:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 11:15:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 13:34:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-27 15:18:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-13 10:59:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 15:18:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 16:09:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-09 10:48:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-27 12:37:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-12 10:43:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-19 13:54:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-08 12:53:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-08 12:09:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-24 13:37:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-07-19 12:50:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-27 13:43:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-16 11:58:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-16 13:54:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-16 13:54:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-05 11:01:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-09-29 10:31:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-11 12:43:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-14 13:14:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-03 15:14:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-07 12:09:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-18 13:19:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 13:28:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 13:27:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-28 11:03:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-23 11:53:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-23 11:52:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-24 12:20:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-24 11:06:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-23 12:13:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-23 12:11:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-23 11:17:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-23 11:11:51
TOMASZ GDULA
 Publikacja