Karta usługi SA-5 Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach (kat. ABC)

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie
 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-08 14:02:37
GRZEGORZ JAROSZ
 Edycja
2018-02-26 14:57:44
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-19 09:50:39
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-05-14 09:59:33
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-04-05 10:55:31
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-04-05 10:49:32
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Publikacja