Karta usługi KM-41 Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób lub wydanie wypisu w przypadku utraty – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

 

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


Uwagi:

1. W przypadku zniszczenia dotychczasowej licencji, przed wydaniem wtórnika należy zwrócić zniszczoną licencję osobiście lub pocztą